FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor finder du korte svar på de fleste spørgsmål omkring investering i vin, herunder hvorfor vin er en god investering, hvad det forventede afkast er, hvordan man investerer i praksis, samt hvad det koster og hvilke risici der er forbundet hermed.
Skulle du, efter at have læst prospektet og denne FAQ, have yderligere spørgsmål, svarer vi naturligvis med glæde på disse.

Vin som Investering

1) Hvorfor er vin en god investering?

En konstant produktion, stigende efterspørgsel pga. stigende interesse og købekraft, faldende udbud pga. løbende konsum, stigende kvalitet fordi vinen modnes og år-til-år prisstigninger på nye årgange betyder, at prisen på eksklusive vine stiger over tid, hvilket danner grundlaget for, at vin kan fungere som investering.

2) Hvad er forudsætningerne for at investere i vin?

Investering i vin kræver stort kendskab til både vin og handel med vin, er betinget af, at man købe og sælge til attraktive priser, og forudsætter, at man kan opbevare vinen korrekt. Dette har historisk set begrænset vininvestering til store vinsamlere og professionelle vinhandlere.

Rare Wine har mere end 10 års erfaring med handel med eksklusiv og sjælden vin, stor markedsindsigt, et internationalt handelsnetværk og eget lager med en kapacitet på mere end en halv million flasker vin. Herigennem kan Rare Wine Invest tilbyde enhver at investere i vin på markedsvilkår.

3) Hvilke vine er egnet til investering?

Kun store årgange af anmelderroste topvine med gemmepotentiale fra kendte og velrenommerede producenter egner sig i princippet til investering, og dermed er det mindre end 1% af verdens produktion, der kvalificerer sig som investeringsvin.

Derudover bør der kun investeres i vine i perfekt stand i hele kasser, som har været opbevaret korrekt – vinen skal derudover naturligvis være attraktivt prissat både ift. til markedet generelt og til tilsvarende vine.

4) Hvad skal man være opmærksom på, når man investerer i vin?

Rare Wine Invest kender faldgruberne, og assisterer gerne med alt fra rådgivning, porteføljesammensætning, indkøb af vin til markedspris uden afgift og moms, opbevaring på toldoplag, løbende rådgivning samt køb og salg af vin.

Med mindre man selv beskæftiger sig professionelt med handel eller investering i vin, bør man opsøge den bedste professionelle rådgivning, og være opmærksom på omkostningerne til rådgivning, køb/salg og løbende ydelser.

Afkast, Strategi og Risiko

5) Hvor stort et afkast kan man forvente, når man investerer i vin igennem Rare Wine Invest?

Med udgangspunkt i vores indgående kendskab til vinmarkedet og en solid investeringsbaggrund forventer vi, at en langsigtet investering i vin vil give et årligt afkast på 8% - 10%

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Vi gør opmærksom på, at afkast i forbindelse med investering i vin kan blive negativt.

6) Hvor meget skal man investere for?

Minimumsinvesteringen er 50.000 kr, men vi anbefaler en investering på min. 250.000 kr, da det giver flere muligheder ift. hvilke vine der kan investeres i, sikrer en bedre risikospredning og reducerer omkostningerne.

7) Hvor lang en investeringshorisont anbefales?

Vi anbefaler en investeringshorisont på mindst 5 år, da en længere tidshorisont giver mere stabile afkast og lavere risiko.

Investering med kortere tidshorisont er mulig, og der kan på kort tid opnås høje afkast, men risikoen er, pga. den kortere tidsperiode, større.

8) Hvilke vine indgår i den optimale portefølje?

For at opnå det maksimale afkast til den laveste risiko, anbefaler vi, at man sammensætter en bred portefølje af forskellige investeringsvine.

Her indgår vine solgt ”en primeur”, yngre umodne vine og ældre modne årgange, primært fra Bordeaux, Bourgogne og Champagne, enkelte tyske, italienske og amerikanske vine samt udvalgte hedvine og spiritus.

Fælles for vinene bør være, at de udover at leve op til kriterierne for investeringsvin, også i høj grad drikkes løbende og kun i mindre grad er udsat for spekulation.

9) Hvad er risikoen ved investering i vin?

Vin som investering har historisk leveret højere afkast og været forbundet med væsentligt lavere risiko end aktier, og det risikojusterede afkast har de sidste 10 år været mere end dobbelt så højt for vin end for aktier.

De største risikofaktorer forbundet med investering i vin udgøres af dårlig rådgivning, for høje indkøbspriser, forkert opbevaring, for lave salgspriser og for høje øbende omkostninger.

Priser og omkostninger

10) Hvad koster det at købe vin til investering?

Vinen sælges til markedspris, der pålægges ingen handelsomkostninger eller kurtage og købet er ikke betinget af køb af andre ydelser.
Rådgivning som ydes i forbindelse med køb af vin til investering er gratis.

11) Hvad koster levering?

Levering på toldoplag ved Dansk Toldoplag i Vodskov er gratis, mens levering i Danmark og resten af Europa kan ske mod betaling af told, afgift, moms og fragtomkostninger.

12) Hvad er de løbende omkostninger?

Der er ingen løbende omkostninger forbundet med at eje investeringsvin, men vi anbefaler altid at opbevare vinen under optimale forhold da vinen ellers risikerer at tage skade.

Som eksempel er de gennemsnitlige årlige løbende omkostninger til opbevaring og porteføljeadministration på 0,87% set over en 10 årig periode med udgangspunkt i en investering på 250.000 kroner (forudsat 20 ks. vin (240 fl.) og en forventet årlig værdistigning på 10%)

13) Hvad koster det at sælge vinen igen?

Vinen er investors ejendom, og kan derfor når som helst frit sælges uden aftale med Rare Wine Invest. Hele salgsprisen tilfalder sælger og der skal ikke betales provision, salær eller lignende.

Investorer, som har tilvalgt porteføljeadministration, har derudover mulighed for at sælge vin i kommissionssalg igennem Rare Wines salgsnetværk til markedspris.

Kommissionssalg gennem Rare Wine er 5-10%. Afhænger af vinens mængde.

Opbevaring

14) Hvordan skal vin opbevares?

Vin skal opbevares liggende ved en konstant temperatur på 10-13 grader og en luftfugtighed på ca. 70%, og må ikke udsættes for direkte sollys eller vibrationer.

15) Kan Rare Wine Invest tilbyde opbevaring af vin?

Ja. Rare Wine Invest råder over danmarks eneste offentlige toldoplag for lageret, som drives som
et selvstændigt selskab under navnet Dansk Toldoplag, har med kapacitet til opbevaring af mere
end 500.000 flasker vin under optimale forhold.

16) Er vinen forsikret?

Vin som opbevares hos Dansk Toldoplag er naturligvis forsikret. I tilfælde af bortkomst eller skade enten genanskaffes vinen eller erstattes til kurs 110 af seneste vurdering.

17) Kan man inspicere sin vin

Ja, Dansk Toldoplag har åbent alle hverdage mellem 10:00 og 15:00, og inspektion, indlevering og afhentning af vin kan ske i dette tidsrum, men skal dog varsles senest en hverdag i forvejen.

Ejerskab

18) Hvem ejer vinen?

Som investor køber du vinen, og dermed ejer du vinen.

Du bestemmer selv, hvortil den skal leveres, og hvad du herefter ønsker at gøre med den.

19) Må man selv vælge om man sælger eller drikker sin vin?

Ja, som ejer af vinen er det helt op til dig, om du ønsker at sælge eller drikke vinen.

20) Hvordan sikres min ejendomsret?

Ved opbevaring ved Dansk Toldoplag, tildeles hver enkelt investor et unikt kunde-ID.
Vinen pakkes på en eller flere paller, som tydeligt opmærkes med kunde-ID samt påskrift som tydeligt angiver, at varerne ejes af 3. mand med henvisning til kundelisten.

Investorenes vin blandes aldrig, og hver palle indeholder aldrig vin fra mere end en investor.

21) Hvad sker der hvis Rare Wine Invest lukker eller går konkurs?

Skulle Rare Wine Invest lukke eller gå konkurs er det uden betydning, da du som investor ejer vinen og driften af Dansk Toldoplag derudover vil fortsætte uændret.

Alle varer som opbevares ved Dansk Toldoplag er tydeligt opmærket med ejerens unikke kunde-ID, og dermed er investors ejendomsret til enhver tid sikret – også i tilfælde af at Dansk Toldoplag skulle gå konkurs.

Told, afgift, moms og skat

22) Hvad betyder det, at vinen leveres og opbevares på toldoplag?

Et toldoplag giver mulighed for, at både private og firmaer kan oplægge varer, herunder vin, eksklusiv told, afgift og moms. Varerne kan frit handles mens de befinder sig på toldoplaget.

23) Hvad er fordelene ved et toldoplag?

Man undgår unødvendig pengebinding i form af told, moms og afgifter, og dermed øges afkastet per investeret krone betydeligt uden at der tages mere risiko.

Privatpersoner og ikke-momsregistrerede selskaber sparer desuden momsen, som ellers ville have være tabt, når vinen igen skulle sælges.

24) Hvor og hvornår skal der betales told, afgift og moms?

Vin leveret til toldoplag oplægges uden told, afgift og moms, og dermed udskydes betalingen af told, afgift og moms til den dag, vinen skal fraføres toldoplaget.

Det vil være de til den tid gældende told-, afgift- og momssatser i det land, hvor varerne indføres, der vil være bestemmende for, hvor meget der skal betales i told, afgift og moms.

Indføres varerne i Danmark, skal der således betales told, afgift og moms i henhold til danske regler på området i det øjeblik varerne fraføres toldoplaget og indføres i Danmark.

Momsgrundlaget tager udgangspunkt i sidste handelspris. For investorer er denne lig anskaffelsesprisen opskrevet med de løbende opbevaringsomkostninger.

25) Hvordan beskattes gevinster ifm. investering i vin?

I princippet gælder det for privatpersoner, som er skattepligtige i Danmark, at vin i skattemæssig sammenhæng er sidestillet med smykker, kunst, klassiske biler, frimærker og mønter, hvilket betyder, at en eventuel gevinst vil være skattepligtig, hvis varen er købt med henblik på at opnå fortjeneste.

Sælger man derimod vin, som man kan sandsynliggøre overfor skat er indkøbt uden henblik på at opnå en fortjeneste, f.eks. hvis vinen er indkøbt med henblik på at blive drukket, er fortjenesten ifm. salget ikke skattepligtig, mens tab heller ikke kan trækkes fra.

Ovenstående er Rare Wine Invests principielle fortolkning af den gældende lovgivning.

Enhver sag afhænger dog af de gældende omstændigheder og vurderes individuelt, hvorfor Rare Wine Invest anbefaler investorer at rådføre sig med egne professionelle rådgivere. Rare Wine Invest fraskriver sig ethvert ansvar ifm. ovenstående fortolkning.

Hvem er vi?

26) Hvem er Rare Wine A/S?

Rare Wine A/S handler med eksklusive og sjældne vine, har igennem mere end 10 år opbygget et internationalt netværk og sælger i dag vin business-to-business for mere end 200 mio. DKK årligt til mere end 1000 kunder, hvoraf 92% af salget er eksport.

Det er Rare Wines stærke leverandør- og salgsnetværk der gør Rare Wine Invest i stand til at sælge vin til markedspris samt giver muligheden for kommissionssalg af investorers vin til markedspris.

Adresse
Rare Wine A/S
Industrivej 20
9310 Vodskov
Danmark
CVR: 29781524

 

Kontaktoplysninger
Rasmus Nielsen
Direktør
+45 2424 4910
rn@rarewine.dk
www.rarewine.dk

 

Selskabet er registreret og betaler skat i Danmark

27) Hvem er Rare Wine Invest ApS?

Rare Wine Invest er et søsterselskab til Rare Wine A/S, og er specialister i salg af investeringsvin
og dertil hørende rådgivning. Rare Wine Invest ApS administrerer vininvesteringer for mere end
70 mio DKK op vegne af mere end 130 investorer.

Adresse
Rare Wine Invest ApS
Industrivej 20
9310 Vodskov
Danmark
CVR: 37658987

 

Kontaktoplysninger
Anders Børsen
Direktør
+45 2876 6798
ab@rarewine.dk
www.rarewineinvest.dk

 

Selskabet er registreret og betaler skat i Danmark

28) Hvem er Dansk Toldoplag ApS?

Dansk Toldoplag ApS drives som et selvstændigt selskab, og er i jurisdisk forstand uafhængigt af Rare Wine A/S og Rare Wine Invest ApS.

Dermed vil driften af Dansk Toldoplag kunne fortsætte, uanset hvad der måtte ske med Rare Wine Invest, og det er din sikkerhed for, at vinen til enhver tid vil blive opbevaret sikkert, fuldt forsikret og under optimale forhold, hvilket tjener som en ekstra sikkerhed for dig som investor.

Adresse
Dansk Toldoplag ApS
Industrivej 20
9310 Vodskov
Danmark
CVR: 37999717

 

Kontaktoplysninger
Anders Børsen
Direktør
+45 2876 6798

 

Selskabet er registreret og betaler skat i Danmark

29) Kan man besøge Rare Wine Invest?

Ja. Både eksisterende investorer og muligt interesserede kan besøge os i Vodskov. Her vil der være mulighed for at møde menneskene bag, og få en rundvisning på både Rare Wine og Dansk Toldoplags lagerfaciliteter.

Nyhedsbrev

Tilmed dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder om investeringsvin, markedsanalyser, tilbud på vin og information om vores eksklusive arrangementer.

Ved tilmelding accepterer du at modtage nyhedsmails, invitationer til arrangementer, tilbud samt anden information fra Rare Wine Invest og accepterer samtidig at Rare Wine Invest må kontakte dig via mail, telefon eller sms/mms i forbindelse hermed. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet.