Forstå dynamikkerne på vinmarkedet

Nordic-Freeport-800x600.jpg

At begive sig ud på en rejse gennem vinmarkedets fængslende verden afslører et landskab med kompleksitet og udsving. Denne artikel dykker ned i den kringlede dynamik, der former vinmarkedet, og giver indsigt i dets evigt udviklende natur samt de strategier, der er afgørende for succes. Fra skiftende trends til geopolitiske påvirkninger udforsker vi de kræfter, der bevæger dette gådefulde område, og giver dig et værktøj til at navigere i vininvesteringernes strømninger.

Når du investerer gennem RareWine Invest, får du adgang til vores investeringsplatform, myRareWineInvest. Her kan du følge udviklingen i din portefølje og få indsigt i vinmarkedet. Og derfor er det imidlertid vigtigt at forstå de prisparametre, der karakteriserer vin.

værdi
Wine-cellar-920x1100.jpg

Forstå den faktiske værdiansættelse af vin

Verden af vininvesteringer er et landskab, der er præget af nuancer og kompleksitet, hvor værdien er en vigtig indikator, der afspejler den aktuelle udbudsdynamik – alt sammen baseret på handelsdata fra tredjepartsenheder som den anerkendte britiske vinbørs, Liv-ex og den ansete wine-searcher.com.

Vores investeringsplatforms prisindikationer er forankret i simple data som dem, der er nævnt ovenfor, og de fungerer som et kompas for potentielle investorer. Det er dog vigtigt at forstå, at disse indikationer ikke er definitive markedsværdier. I virkeligheden er markedets håndgribelige puls forskellig fra datadrevne skøn. Daglige transaktioner kan føre til udsving i data, som nogle gange afviger fra den faktiske markedsværdi.

Det kan være vanskeligt at opretholde en meningsfuld markedsvurdering, når markedsaktiviteten til tider er omskiftelig. Nye og opdaterede prispunkter reduceres eksempelvis under lav og faldende markedsaktivitet, mens de øges i tider med høj og stigende markedsaktivitet.

I lyset af dette tilgår vi selvfølgelig værdiansættelsen af dine vine med en bevidst menneskelig vurdering. Det betyder, at når tiden er inde til at realisere en position og indlede et salg, foretager vores team af specialister en omhyggelig vurdering* af dine vine. Denne individuelle vurdering er formet til at give den mest omfattende vejledning til et effektivt salg, idet der tages højde for de detaljer, tal alene ikke kan indkapsle.

Relevante faktorer omfatter pris, udvikling, handelsvolumen, tilgængelighed, mængde, emballage, oprindelse, brand, stand, drikkevindue, markedsaktivitet osv. 

At vælge positioner, hvor udbuddet ikke kan imødekomme den fremtidige efterspørgsel, er afgørende for enhver vininvestor. Men i de første år efter en flaske vin er kommet på markedet, kan udbuddet overgå efterspørgslen – hvilket er et scenarie, der også ses under globale økonomiske nedture. Nøglen ligger i at identificere et attraktivt prispunkt, der til enhver tid er rentabelt for både den professionelle køber og sælger.

Afhængigt af hvilke vintyper man vælger til sin portefølje, kan der være betydelige variationer i investeringsstrategien. Det er eksempelvis betydeligt lettere at få fat i større mængder italiensk vin til en relativt lav flaskepris, mens det næsten er umuligt at få fat i store mængder bourgognevin til lave flaskepriser. Det fører derfor selvsagt til forskellige scenarier for prisudviklingen. Som enhver anden investering er det en fordel at sprede risikoen på forskellige positioner og regioner.

*I 2022 konkluderede en global top 3 konsulent- og analysevirksomhed, at RareWine Invest er bedst i klassen til at evaluere kundernes porteføljer, hvilket blandt andet demonstreres af en medianværdiansættelsesforskel på ~0% sammenlignet med Liv-ex-markedsprisen.

motiver
Anton-920x1100.jpg

Forstå køberne og deres motiver

At forstå potentielle købere og deres købsmotiver er afgørende, når man sælger positioner fra sin portefølje. Fra det øjeblik vinen forlader vingården, vil den sandsynligvis blive handlet flere gange og potentielt fordoble i pris mange gange, før den når frem til den endelige forbruger.

Som køber er målet derfor at komme ind i processen så tidligt som muligt – ideelt set ved at købe vinen som den første køber, når den forlader vingården. På grund af allokationsprincipperne kan det dog være næsten umuligt for de fleste – særligt hvis an skal erhverve større investeringsegnede mængder. Fortvivl ikke; som tiden går, og udbuds- og efterspørgselsmekanismerne kommer i spil, stiger vinens pris ofte eksponentielt til fordel for investorerne i det lange løb.

Når en vin sælges, gælder det om at tilbyde den til så mange potentielle købere som muligt – herunder professionelle vinhandlere, private samlere og andre vininvestorer. Jo flere potentielle købere, jo bedre er chancen for at sikre en favorabel pris.

For at facilitere en vellykket transaktion skal salgsprisen ligge under den gældende markedsværdi, så den professionelle køber, også kan få fortjeneste ud af handlen, når hun/han sælger den. Vinen vil ofte blive handlet flere gange, før den ender hos slutbrugeren. Det betyder dog ikke, at vinens værdi forringes, men det understreger blot vigtigheden af at time salget korrekt. At udvise tålmodighed i salget er derfor afgørende for at udnytte potentialet til at sikre optimale priser for vinene.

Desuden findes der handler investorer imellem. Både nye og eksisterende investorer investerer løbende i positioner, mens andre søger at komme ud af dem. Prisen skal selvfølgelig afspejle retfærdighed for begge parter hvilket påvirker den endelige vurdering, når en position skal realiseres. Alle ønsker jo at købe til markedets laveste pris og sælge til den højeste.

At navigere i dette spændingsfelt kræver en forståelse for strategisk manøvrering.

På et område hvor selv små nuancer har en afgørende rolle, og skæringspunktet mellem data og realitet kan være indviklet, er vi selvsagt forpligtet til at sikre, at investeringsrejsen er præget af transparens, indsigt og resultater.

Likviditet
Corks-920x1100.jpg

Forstå likviditeten på vinmarkedet

Begrebet likviditet er ofte en gennemgående bekymring ved investering i passionsdrevne samlerobjekter, og det ville være en forsimpling at påstå, at vinmarkedet er resistent over for geopolitiske forhold.

Det er dog værd at bemærke, at vedvarende fald i vinpriserne over længere perioder ikke er normalt. Vin er et aktiv med en lang investeringshorisont, og derfor er der ingen grund til panik over værdiansættelsen på kort sigt.

Desuden er det afgørende at forstå, at der findes en tærskel, hvor professionelle vurderer, at en vin er for økonomisk attraktiv til at ignorere, hvorfor de proaktivt køber op.

Derfor kan vin med fordel indgå som et lavrisikoelement i en investeringsportefølje på linje med obligationer og andre kapitalbevarende aktiver, og kan samtidig bidrage til risikospredning og øget afkast.

RareWine
Trading---920x1100.jpg

Forstå RareWines rolle (som mellemled)

RareWine er et af verdens førende vinhandels- og investeringsselskaber, og betjener investeringskunder i mere end 45 lande.

Som formidlere og facilitatorer kommer vores primære fortjeneste fra forskellen mellem købs- og salgspriser, når vi sælger vinen – i lighed med enhver anden handelsvirksomhed. Når vi hjælper en investor med at facilitere et senere salg, tjener vi som mellemled en lille procentdel af transaktionen. Denne procentdel ligger typisk mellem 5% og 10% afhængig af størrelsen på den portefølje, der realiseres.

Udgangspunktet for vininvesteringer er en lang horisont, hvor vi anbefaler et minimum på fem år.

Der kan selvfølgelig godt opnås fortjeneste på kortere sigt, om end det er mere undtagelsen end reglen, da vinpriserne er drevet af udbud- og efterspørgselsmekanismerne. Og der går ofte en rum tid, fra en vin frigives på markedet, til der er konsumeret  tilstrækkelige mængder til at drive prisen op. Den største risiko ved at investere i vin opstår dermed, hvis investeringshorisonten er for kort.

Et eksempel: Hvis du køber en kasse vin i dag og vil sælge den igen i morgen, vil købs- og salgsprisen sandsynligvis være identisk. Men modregnes vores salgsprovision, vil du lide et tab. Derfor er din investeringshorisont afgørende for et vellykket tålmodigt salg.

Et samarbejde med RareWine Invest har den fordel, at vi tager os af det praktiske med at opbygge, samle, opbevare og forsikre din portefølje, og så hjælper vi dig selvfølgelig, når det er tid til at realisere dit udbytte.

Gennem et omfattende netværk i vinbranchen kan vi tilbyde unik adgang til investeringsværdige vine, som kan være vanskelige at anskaffe – særligt i større mængder. Afhængigt af vores position i værdikæden samt de mængder, vi kan skaffe, kan vi nogle gange tilbyde investeringsværdige mængder til markedets laveste priser. Selvom du måske har kontakter til bedre prissatte individuelle flasker, sikrer køb gennem RareWine, at du køber fra samme sted og til samme pris som professionelle vinhandlere.

Vinene opbevares på toldoplag gennem Nordic Freeport, og vi hjælper selvfølgelig med kvalitetssikring af vinene gennem vores anerkendte anti-fraud setup. At vurdere en vin baseret på data er én ting, men at realisere dens værdi i en faktisk transaktion er noget helt andet.

Gennem RareWine Tradings globale salgskanaler tilbyder vi en best-in-class-løsning, der hjælper dig med effektivt at realisere din investering i modsætning til mange andre vininvesteringsplatforme. Dette giver optimale betingelser for både køb og salg*.

* For at sikre gennemsigtighed, når du sælger din vin eller spiritus, revideres alle handler af en tredjepartsinstans (Deloitte), hvilket garanterer, at de angivne salgspriser svarer til de faktiske salgspriser.