Privatlivspolitik

Sådan behandler vi dine data

RareWine som dataansvarlig

Virksomheden drives af flere selskaber, der alle betragtes som dataansvarlige for de indsamlede personoplysninger om ansøgere, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Nedenfor finder du relevante kontaktoplysninger for alle selskaber i RWH ApS -  RareWine Group: 

RWH ApS
Østre Havnepromenade 26, 5th floor,
9000 Aalborg, Denmark
CVR: 38419455

RareWine ApS
Østre Havnepromenade 26, 5.
9000 Aalborg, Denmark
CVR: 41016221

RareWine Trading ApS
Østre Havnepromenade 26, 5.
9000 Aalborg, Denmark
CVR: 41165979

RareWine Invest ApS
Østre Havnepromenade 26, 5.
9000 Aalborg, Danmark
CVR: 37658987

Nordic Freeport ApS
Industrivej 20
9310 Vester Hassing, Denmark
CVR: 37999717

RareWine Invest Sweden Filial
MALMSKILLNADSGATAN 32
111 51 Stockholm, Sweden
Reg. no: 516412-6293

RareWine Netherlands B.V.
Weteringschans 165A
1017XD Amsterdam, Holland
Reg no: 86288539

RareWine Switzerland SA
Avenue Louis-Casaï 18
1209 Genève, Switzerland
Reg. no: CH-660.4.407.021-4

RareWine Italy S.r.l.
VIA VITTOR PISANI, 15
20124 Milano, Italy
Reg. no: 12111420969

RareWine UK Ltd
The Scalpel
18th Floor, 52 Lime Street
London, England
Reg. no: 14611750

E-mail: kbr@rarewine.dk

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en tjeneste for webanalyse leveret af Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruger “cookies”, som er tekstfiler placeret på din computer, for at hjælpe hjemmesiden med at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Google kan også overføre disse oplysninger til tredjemand, hvis dette er påkrævet for at gøre det ved lov, eller hvor sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på Googles vegne. Google vil ikke knytte din IP-adresse med andre data. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette kan du ikke være i stand til at bruge de fulde funktionerne på dette website. Ved at bruge denne hjemmeside giver du dit samtykke til behandling af oplysninger om dig fra Google på den måde og til de formål, der er anført ovenfor.

Hvis der mod forventning skulle være personoplysninger afgivet af dig, og disse skulle ske at videregives, vil de inden videregivelsen via Google Analytics være pseudonymiseret ved hjælp af en teknisk løsning; reverse proxy og derved ikke længere være personhenførbare.

Marketing automation og CRM-system

Bruger du en kontaktformular eller på anden vis interagerer med rarewine.com og rarewineinvest.com (herunder domænerne .DK, .IT, .SE, .NL, .ES) og nordicfreeport.com vil dine oplysninger blive gemt i vores marketing automation-platform og/eller vores CRM-system. Du kan læse mere om privatlivspolitikken for disse tredjeparts udbydere her:

Logfiler

Ligesom mange andre websteder, gør vi brug af logfiler. De oplysninger inde i logfilerne indeholder Internet Protocol (IP)-adresser, browser type, Internet Service Provider (ISP), dato- og tidsstempel, henvisning/udgangs sider og antallet af klik til at analysere tendenser, administrere webstedet, spore brugerens bevægelser rundt på hjemmesiden, indsamle om demografiske oplysninger. IP-adresser, og andre af sådanne oplysninger er ikke knyttet til nogen oplysninger, der er personligt identificerbare.

Brug af situationsbilleder/video

Ved deltagelse i arrangementer/besøg hos RareWine kan der blive taget billeder/video, som i markedsføringsmæssige sammenhænge kan blive brugt i trykte og digitale medier samt på RareWines hjemmesider. Vi sikrer os, at de personer, der er afbildet ikke med rimelighed, kan føle sig krænket, udstillet eller udnyttet fx i forbindelse med markedsføring eller andet kommercielt øjemed. Du kan altid gøre indsigelse mod dette og dermed ikke give dit samtykke hertil eller tilbagetrække dit tidligere afgivet samtykke, dog ikke i igangværende kampagnemateriale eller allerede i trykt materiale*. Henvendelsen skal ske til tr@rarewine.dk.

RareWine har overvågningskameraer på vores lokationer. Overvågningsvideoer slettes 30 dage efter optagelsen i overensstemmelse med gældende lovgivning. I forbindelse med en sag kan oplysninger opbevares i en længere periode.

*Vi gør opmærksom på, at nogle søgemaskiner indekserer billeder fra hjemmesider. Det betyder, at selv om vi fjerner billeder fra vores hjemmeside, kan billede i nogle tilfælde stadig søges frem via en søgemaskine.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er de oplysninger hvor vi beder om dine personlige og brugerrelaterede oplysninger, når du benytter forskellige tjenester på hjemmesiden. Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at registrere dig, tilmelde dig et arrangement, købe en vare, tilmelder dig nyhedsbreve, konkurrencer eller deltager i en undersøgelse m.v. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, e-mail, køn og alder, men kan også være oplysninger om interesser, kendskab til internettet osv. Ved bestemte ydelser, såsom investering, indsamler vi også CPR-nummer og identifikationsdokument, herunder eks. pas, kørekort m.m. Dette er for at overholde en retlig forpligtelse, herunder den gældende hvidvasklov. De indsamlede data sælges ikke til tredjepart.

Brug af personoplysninger

Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre den tilmelding eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Har du givet samtykke til at modtage direkte markedsføring med nyheder og tilbud m.v, kan vi også bruge de indsamlede oplysninger til at målrette den markedsføring du modtager via telefon, brev eller elektroniske medier.

Husk at enhver oplysning du afgiver - inklusiv personlig identificerbar information - i et offentligt forum som for eksempel en online-debat, ikke er omfattet af denne fortrolighedspolitik og kan ses af tredjepart, der ikke har noget med os at gøre. Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt overvejer, hvilken information du afgiver i forbindelse med brug af disse.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på, at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

Persondatapolitik

Hos RareWine ApS og RareWine Invest ApS, er vi forpligtet til at beskytte og respektere kunders persondata jf. kravene i Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/279 af 27. april 2016 (benævnt databeskyttelsesforordningen/persondataforordning, når man handler som kunde hos RareWine. I forbindelse med bestilling på en ydelse indhenter og behandler RareWine personoplysningerne for at kunne levere den bestilte ydelse. RareWine registrer oplysninger om kundens navn, adresse og telefonnummer, samt kontaktoplysninger på modtageren. Vi registrer ikke personfølsomme oplysninger.

Vi behandler ligeledes dine personoplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, herunder for at overholde hvidvaskningsloven, persondataforordningen, databeskyttelsesloven samt bogføringsloven.

Medarbejderne med sagligt formål hos RareWine har adgang til oplysninger til brug for servicering, levering og fakturering. Persondata er gemt i RareWine, på beskyttede computere, i aflåste og sikrede rum. Vi har derudover udarbejdet og implementeret interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har ydermere indgået databehandleraftale med vores samarbejdspartnere.

Kunders personoplysninger vil efter gældende regler blive opbevaret hos RareWine i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis den indgået aftale f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende vores kunder blive slettet. Grundet vores produkter/serviceydelser betragtes som et overvejelseskøb og dermed kræver en langsigtet samt løbende dialog, vil dette ske 2-5 år efter sidste handel/dialog (hvis ikke hvidvask- og bogføringsloven træder i kraft).

Ret til indsigt i dine personoplysninger

En kunde har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger virksomheden behandler om vedkommende. En anmodning om indsigt skal rettes til virksomheden, og den behøver ikke at være begrundet. En anmodning om indsigt vil blive besvaret senest 4 uger efter modtagelsen af anmodningen.

Ret til at korrigere dine personoplysninger

Hvis du kan dokumentere, at de personoplysninger, vi besidder om dig, ikke er korrekte, kan du bede om at få disse oplysninger opdateret eller på anden vis korrigeret. Hvis der er et selvbetjeningssystem, opfordrer vi dig til at opdatere dine egne oplysninger derigennem

Ret til at blive glemt/få data slettet

Hvis vi ikke længere har brug for at gemme eller behandle dine data af nogen anden grund, kan du anmode om at vi stopper eller begrænser behandlingen eller (helt eller delvist) sletter dine personoplysninger

Ret til at gøre indsigelse

En kunde har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dennes personoplysninger. Hvis virksomheden modtager en indsigelse fra kunde, vurderer virksomheden, om denne skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil virksomheden har kontrolleret, om dennes legitime interesser går forud for kundens interesser.

Ret til tilbagekaldelse af samtykke

En kunde kan altid tilbagekalde sit afgivne samtykke til opbevaring og behandling af personoplysninger overfor virksomheden. RareWine dropper herefter behandlingen af de personoplysninger, samtykket er givet til, og sletter disse, såfremt der ikke foreligger et andet lovligt grundlag at behandle personoplysningerne på.

Ajourføring af persondatapolitik

Vi vil så ofte vi finder det relevant ajourføre af vores persondatapolitik samt når der måtte ske større ændring i vores arbejdsprocedure.

Hvis du ønsker at gøre nogle af dine rettigheder gældende, bedes du venligst kontakte RareWine via e-mail på kbr@rarewine.dk Kunden har dog også altid ret til at klage over virksomhedens behandling og opbevaring af personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af www.datatilsynet.dk.

Som jobsøgende

Persondatapolitik

Når du sender en ansøgning til RareWine behandler vi en række personlige oplysninger om dig og derfor er vi dataansvarlig for de personoplysninger, vi modtager fra dig. Nedenfor kan du læse mere om vores persondatapolitik og ønsker du en uddybelse af vores privatlivspolitik er du velkommen til at kontakte den data ansvarlige.

Behandling af personoplysninger ved rekruttering

Når du søger en stilling hos RareWine behandles de oplysninger, som du har givet i forbindelse med din ansøgning af vores interne HR-afdeling i vores Talent Manager løsning.

rekrutteringsprocessen er det de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret.

Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, ægteskabelig status, uddannelse(r), karrierehistorik, kørekortoplysninger, anbefalinger/referencer, straffeattest.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har fremsendt til os med henblik på at blive ansat.

I forbindelse med ansættelsessamtalerne kan vi modtage yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb. Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat.

Tidsrum for opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Hvis du får afslag, sletter vi de oplysninger, vi har registreret om dig, inden for 3 måneder. I nogle situationer vil vi gerne gemme din ansøgning, selv om du har fået afslag, med henblik på senere rekruttering. Hvis vi vil gemme din ansøgning, vil vi bede om dit samtykke til at opbevare din ansøgning i 6 måneder hvorefter den slettes.

Formålet med behandling af dine personoplysninger

RareWine er forpligtet til at overholde den relevante lovgivning om beskyttelse af personoplysninger. Formålet med indsamlingen af personlige data er at vurdere og kontakte interesserede og kvalificerede kandidater til ledige stillinger hos RareWine.

Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du række rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger (Ret til at se oplysninger (indsigtsret), artikel 15)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (Ret til berigtigelse, artikel 16)

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer (Ret til sletning, artikel 17)

Ret til begrænsning af behandling, artikel 18

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser (Ret til begrænsning af behandling, artikel 18)

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger (Ret til indsigelse, artikel 21)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring /Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet), artikel 20)

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Ønsker du at gøre brug af nogen af ovenstående rettigheder eller høre mere ind til vores privatlivspolitikker, bedes du kontakte RareWines HR-afdeling på kbr@rarewine.dk

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Ydelser på www.rarewine.com & www.rarewineinvest.com

Når du benytter vores nyhedsbrev på www.rarewine.com, rarewineinvest.com (herunder domænerne .DK, .IT, .SE. .NL, .ES) og nordicfreeport.com, giver du samtykke til at oplyse os dine kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer. Vi bruger alene disse oplysninger til at kontakte dig eller udføre den bestilte ydelse i relation til din henvendelse. Sender du en meddelelse via mail til os, vil de oplysninger, du angiver i mailen, ligeledes alene blive brugt til at kontakte dig i relation til din henvendelse.

Du skal være opmærksom på, at vi gemmer al korrespondance i vores IT-system. Dette gør vi for at kunne dokumentere den korrespondance, der har været imellem dig og RareWine. De personoplysninger, du har afgivet til os i forbindelse med henvendelsen, slettes automatisk efter 6 måneder, medmindre vi har en saglig grund til at opbevare den i længere tid, f.eks. hvis dette ender i et eventuel køb af serviceydelse eller forsat ønske om nyhedsbrev. Ønsker du at framelde nyhedsbreve eller en serviceydelse kan dette ligeledes gøres online eller til tr@rarewine.dk.

 

Informationssikkerhedspolitik

RareWine har indført denne politik for at sætte og opretholde en høj standard for beskyttelse af de personlige oplysninger, vi enten modtager fra vores kunder og samarbejdspartnere eller i forbindelse med vore medarbejderes ansættelsesforhold.

Mange vil gerne stille deres personoplysninger til rådighed, men de vil samtidig gerne have sikkerhed for, at der bliver passet godt på deres følsomme oplysninger. Fortrolighed og datasikkerhed er derfor to helt fundamentale og grundlæggende hensyn vi hos RareWine tager, når vi modtager oplysninger om enten vores kunder, samarbejdspartnere eller medarbejdere, når vi administrerer vores dagligdagsopgaver, laver statistik eller på anden måde behandler personoplysninger.

Denne politik er udarbejdet i overensstemmelse med den nye persondataforordning og efter reglerne i EU's persondataforordning, med virkning fra den 25. maj 2018. IT-sikkerhedspolitikken gælder for alle personoplysninger, der behandles hos RareWine, samt personoplysninger kunder, om nuværende og tidligere medarbejdere og jobansøgere.

Politikken beskriver i store træk, hvilke kategorier af personoplysninger, der behandles af RareWine til forskellige formå, hvordan disse håndteres internt samt hvilke rettigheder den enkelte har i forbindelse med behandlingen.

I denne politik defineres "personlige oplysninger" som både almindelige og følsomme personoplysninger, det vil sige oplysninger til at en person enten direkte, eller indirekte kan identificeres (fx navn, adresse og/eller CPR-nr.), helbredsoplysninger med oplysninger om behandlinger

IT-sikkerhed defineres her som alle sikringsforanstaltninger, der har til formål at beskytte de fysiske og elektroniske persondata, som RareWine anvender.

For RareWine er det meget væsentligt at beskytte alle de personlige oplysninger, som vi får overgivet fra vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere/tidligere ansatte. Det er afgørende for RareWines omdømme og troværdighed, at vi beskytter disse oplysninger tilstrækkeligt.

 

For RareWine er det vigtigt at sikre:

  • Fortrolighed - dvs. en fortrolig behandling, transmission og opbevaring af personoplysninger, hvor kun begrænsede interne brugere har adgang, og hvor brugernes adgang er begrænset til det nødvendige.
  • Integritet - en pålidelig og korrekt funktionalitet af vores IT-systemer, som minimerer risikoen for ukorrekte informationer.
  • Sikkerhedsforanstaltninger - dvs. at vi anvender og opretholder tekniske og organisatoriske forholdsregler, for at beskytte oplysningerne og begrænse risikoen for sikkerhedsbrud og uautoriseret adgang.
  • Lovmæssig behandling - dvs. at behandlingen er i overensstemmelse med gældende lov og i overensstemmelse med RareWines IT-sikkerhedspolitik.

 

Formålet med denne IT-sikkerhedspolitik er at:

  • Fastlægge de overordnede rammer for IT-sikkerheden, under hensyn til RareWines risikobillede.
  • Beskrive ansvarsfordelingen og en hensigtsmæssig styring og kontrol af IT-sikkerheden.
  • Sikre at alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

IT-sikkerhedsarbejdets opbygning

RareWine har med nærværende skrivelse beskrevet de overordnede rammer for RareWines IT og informationssikkerhedspolitik. RareWines medarbejdere har via interne IT-forretningsgange og procedure for beskrevet konkrete anvisninger for det daglige arbejde. RareWine har indgået databehandleraftaler, som beskriver regler og kontroller for drift varetaget af eksterne partnere.

Vores IT-sikkerhedsarbejde er forankret i "god IT-skik" inden for informationssikkerhed, og tager udgangspunkt standarderne.

 

Risikostyring

For at kunne fokusere indsatsen af IT-sikkerhedsarbejdet, arbejder vi efter en struktureret tilgang til risikostyring. Resultatet af risikostyringen, herunder vurderingen af risici, skal periodisk rapporteres til RareWines ledelse.

Ledelsen orienteres straks om væsentlige afvigelser i det aktuelle trusselsbillede og den tilpasning, som det afleder i forhold til indsatsområder og kontroller. Almindelige afvigelser opsamles og rapporteres periodisk af ledelsen.

 

Afvigelser

IT-sikkerhedspolitikken og alle forretningsgange og procedurer skal som udgangspunkt altid efterleves. Der kan dog opstå situationer, hvor særlige omstændigheder kræver en afvigelse fra de gældende sikkerhedsregler. En sådan afvigelse beror på en konkret vurdering, og kræver en specifik dispensation. Dispensationen skal godkendes af RareWines øverste ledelse, og skal være begrundet og understøttet af en risikovurdering. Dispensationen er altid begrænset i forhold til en specifik begivenhed og periode.

 

Revision og opfølgning

Det er den IT-sikkerhedsansvarliges opgave at sikre, at der mindst én gang årligt - med afsæt i risikobilledet - foretages en systematisk gennemgang og vurdering af, om IT-sikkerhedspolitikken skal opdateres. Den IT-sikkerhedsansvarlige skal om nødvendigt opdatere IT-sikkerhedspolitikken og underliggende forretningsgange, procedurer og politikker.

 

Publikation

IT-sikkerhedspolitikken er tilgængelig for alle via RareWines hjemmeside, og for medarbejdere via vores fælles drev. Tilsvarende er forretningsgange og procedurer tilgængelige for de medarbejdere, som har et arbejdsbetinget behov.

 

Risikostyringsmodel og beskyttelse af informationer

RareWine har fokus på fortrolighed og datasikkerhed og at de der stiller deres personoplysninger til rådighed, skal have sikkerhed for, at der bliver passet godt på deres følsomme oplysninger.

Alle personfølsomme og fortrolige informationer RareWine behandler, bliver behandlet lovgivningsmæssigt og etisk korrekt, uanset om de IT-behandles eller behandles manuelt. Informationerne der behandles, er vurderet i en livscyklus fra registrering, behandling og opbevaring, til bortskaffelse.

RareWine arbejder med en risikostyringsmodel, for at sikre mod negative konsekvenser ved IT-trusler. RareWine foretager derfor en struktureret indsamling og vurdering af potentielle risici og trusler. Der udføres analyser af disse trusler periodisk, og der vurderes løbende, hvordan disse risici og trusler imødegås (mitigerende handlinger og kontroller).

Desuden er der etableret beredskabsplan, der indeholder forholdsregler for, hvordan RareWines systemer skal kunne genskabes, forholdsregler der også gælder for brud på fortrolighed og brud på integritet.

Deltagelse i arrangementer

Deltagelse i arrangementer

Ved deltagelse i arrangementer accepterer giver jeg tilladelse til, at RareWine ApS og RareWine Invest ApS må benytte billeder og videoer, hvor jeg er på, i trykte og digitale medier, herunder også virksomhedens hjemmeside.

Tilladelsen giver lov til at benytte billeder/video må bruges i markedsføringsmæssige sammenhænge, i forbindelse med opfølgning på afholdte arrangementer eller promovering af kommende.

Jeg kan til enhver tid tilbagetrække mit samtykke, dog ikke i igangværende kampagnemateriale eller allerede i trykt materiale*. Henvendelsen skal ske til tr@rarewine.dk.

*Vi gør opmærksom på, at nogle søgemaskiner indekserer billeder fra hjemmesider. Det betyder, at selv om vi fjerner billeder fra vores hjemmeside, kan billede i nogle tilfælde stadig søges frem via en søgemaskine.