Den bedste investering behøver ikke være den sværeste

Se video
Scroll
Rådgivning
Personlig rådgivning
Vi rådgiver dig fra start til slut Kontakt os

Personlig rådgivning og skræddersyede løsninger

Rare Wine Invests rådgivning tager altid udgangspunkt i dig, som investor og dine behov og præferencer. Udgangspunktet for en langvarig relation starter derfor med at lære dig at kende. Vi kortlægger din personlige investeringsprofil, og rådgiver dig med udgangspunkt i din investeringshorisont, risikoprofil og personlige præferencer.

Rare Wine Invest giver dig det nødvendige indblik og med udgangspunkt i personlig rådgivning klædes du på til, sammen med din porteføljerådgiver, at træffe de rigtige beslutninger for din vininvestering.

Vi skræddersyer en vinportefølje til dig og gør dig i stand til at investere i vin, uden at du behøver at være ekspert i hverken vin eller investering – for det er din porteføljerådgiver.

Den bedste investering behøver nemlig ikke at være den sværeste.

Kontakt os

Køb af vin
Køb af vin uden moms

Køb vin uden moms

Som de eneste i Norden tilbyder Rare Wine Invest, at du kan købe og opbevare vin uden told, afgift og moms. Muligheden for at private og selskaber uden momsregistrering (f.eks. holdingselskaber) kan købe og eje vin uden moms skyldes at Dansk Toldoplag, som er et søsterselskab til Rare Wine Invest, driver Nordens eneste toldoplag for vin og spiritus.

Opbevaring
Professionel håndtering og opbevaring

Professionel håndtering og opbevaring

Dine vine leveres til Nordens eneste toldoplag for vin, hvor de oplagres i dit navn. Specialuddannet personale står for modtagelse og håndtering af vinene og sikrer at de behandles og oplagres korrekt.

Vinen opmærkes med dit investor-ID, hvilket både sikrer din anonymitet samtidig med at der aldrig kan opstå tvivl omkring hvem der ejer vinen. Selve lageret er isoleret, og et topmoderne køleanlæg holder temperaturen stabilt omkring 12 grader, hvilket er optimalt for lagring af vin. Ligeledes sikres det, at vinen ikke udsættes for sollys eller andet skadeligt lys, ligesom afstanden til vej gør, at vibrationer fra f.eks. tung trafik ikke udgør et problem.

Toldoplaget ligger i Vester Hassing, 15 minutters kørsel nord for Aalborg og har samme ejere som Rare Wine Invest, men drives som et selvstændigt selskab under navnet Dansk Toldoplag, og selskabet har alene til formål at opbevare vin og spiritus uden told, afgift og moms på vegne af investorer.

Toldoplaget kan besøges efter aftale indenfor normal kontortid og som investor har du dermed altid mulighed for at inspicere din vininvestering, ligesom du naturligvis har mulighed for at få dine vine udleveret mod betaling af told, afgift og moms.

Portefølje
Porteføljeadministration

Administration

Rare Wine Invest tilbyder porteføljeadministration til alle investorer. Denne service betyder, at du som investor ikke selv skal holde øje med din portefølje og du får automatisk besked omkring aktuelle situationer på markedet, der har betydning for netop din investering. Det kan være både købs- eller salgsanbefalinger med udgangspunkt i din portefølje eller relevante observationer om det generelle marked.

Kvartalsvist modtager du en individuel porteføljerapport. Rapporten giver dig et indblik i øjeblikssituationen på markedet og indeholder desuden en vurdering af markedsværdien af din portefølje på detailniveau samt et overblik over dine historiske køb og salg. Med andre ord; det fulde overblik.

Se ofte stillede spørgsmål

Omkostninger
Rare Wine Invest har de laveste omkostninger

Rare Wine Invest har de laveste omkostninger

Løbende omkostninger

Enhver investering indebærer en omkostning, og mens en kapitalforvalter foruden handelsomkostninger typisk opkræver mellem 1 % og 3 % årligt for at administrere et værdipapirdepot, er de samlede løbende omkostningerne til administration hos Rare Wine Invest og opbevaring på toldoplag typisk under 1,0 % og mange gange nærmere 0,5 %.

Rare Wine Invest har fokus på handel, og derfor holdes omkostningerne til porteføljeadministration og opbevaring så lave som muligt. Dermed kan omkostningsniveauet ved vininvestering igennem Rare Wine Invest konkurrere med både banker og pensionskasser, selvom der er tale om håndtering og opbevaring af fysiske varer.

De årlige omkostninger for en typisk portefølje er på 0,67 % i det første år, hvorefter de falder løbende i takt med at porteføljen stiger i værdi.

Handelsomkostninger

Der betales ikke købsprovision til Rare Wine Invest ifm. køb af vin, som købes til international markedspris.

Når afkastet skal realiseres og vinene sælges til Rare Wine, sker dette til en fast afregningskurs på mellem 90 og 95 af aktuel international markedspris. Kursen bestemmes af mængden af vin og kendes på forhånd. Jo større porteføljen er, des højere en kurs afregnes der til.

Omkostninger

Investeringsomkostninger

Mange har igennem tiden spurgt os: Hvorfor ikke bare investere selv? Det kan man også godt. For eksempel baseret på et indgående kendskab til vin, investeringsvine eller baseret på et godt investeringstip. Dog skal man som privatperson betale for vinhandlerens avance samt handelsmomsen oveni. Dernæst skal investeringen indfries, hvilket typisk sker ved et salg gennem et auktionshus, som også skal have salær. Kort sagt fordyrende mellemled, der ikke gør din investering mere værd. Tværtimod. Med Rare Wine Invest får du en investeringsmetode, som ikke udhuler dit afkast, men derimod maksimerer dit afkast. Gennem Rare Wine Invest handler og opbevarer du din vin told- og momsfrit på Nordens største toldoplag. Derudover sælger du din vin til markedspris gennem handelshuset Rare Wine – og drager fordel af vores omfattende salgsnetværk.

 • Rare Wine Invest

  Rare Wine Invest

 • Vinhandler

  Vinhandler

 • Investor

  Investor

 • Auktionshus

  Auktionshus

 • verdens vinmarkeder

  Verdens vinmarkeder

Salg
Salg af vin

Køb og sælg vin til markedspris

Som investor hos Rare Wine Invest køber du vin til international markedspris uden tillæg af handelsomkostninger. Det vil sige at den pris du betaler svarer til, hvad vinen kan sælges til på det internationale vinmarked.

Rare Wine Invests søsterselskab, Rare Wines omfattende internationale handelsnetværk gør, at Rare Wine har kunder der er i stand til, til en hver tid, effektivt at handle vin til markedspris, hvilket sikrer at du altid kan sælge din vin til global markedspris.

Vine som handles igennem Rare Wine Invest handles altid til international markedspris. Dette kan kun lade sig gøre når du handler vin samme sted som vinhandleren, og dermed springer et led over og sparer vinhandlerens avance.

Som de eneste tilbyder Rare Wine Invest at du både kan købe og sælge vin til markedspris.

Selvom vin er et fysisk aktiv, er en vininvestering igennem Rare Wine Invest yderst likvid. Vinens omsættelighed varierer fra vin til vin, men i praksis tager det mellem to uger og tre måneder at sælge din vinportefølje til markedspris.

Kontakt os uforpligtende i dag!

Michael-Knudsen-350x400px.jpg

Jeg overvejede indledningsvist at købe investeringsvin hjem privat og selv stå for opbevaring mv., men jeg måtte snart indse, at det var langt nemmere at lade Rare Wine Invest stå for det hele; herunder køb, håndtering, opbevaring, forsikring, salg og ikke mindst rådgivning

Michael Knudsen

Odense