Ofte stillede spørgsmål

Nedenfor finder du korte svar på de fleste spørgsmål omkring investering i vin, herunder hvorfor vin er en god investering, hvad det forventede afkast er, og hvordan man investerer i praksis.

Scroll
FAQ

Vin som investering

 • Hvorfor er vin en god investering?

  En konstant produktion, stigende efterspørgsel pga. stigende interesse og købekraft, faldende udbud pga. løbende konsum, stigende kvalitet fordi vinen modnes og år-til-år prisstigninger på nye årgange betyder, at prisen på eksklusive vine stiger over tid, hvilket danner grundlaget for, at vin kan fungere som investering.

 • Hvad er forudsætningerne for at investere i vin?

  Investering i vin kræver stort kendskab til både vin og handel med vin, er betinget af, at man købe og sælge til attraktive priser, og forudsætter, at man kan opbevare vinen korrekt. Dette har historisk set begrænset vininvestering til store vinsamlere og professionelle vinhandlere.

  Rare Wine har mere end 10 års erfaring med handel med eksklusiv og sjælden vin, stor markedsindsigt, et internationalt handelsnetværk og eget lager med en kapacitet på mere end en halv million flasker vin. Herigennem kan Rare Wine Invest tilbyde enhver at investere i vin på markedsvilkår, så alle kan være med.

 • Hvilke vine er egnet til investering?

  Kun store årgange af anmelderroste topvine med gemmepotentiale fra kendte og velrenommerede producenter egner sig i princippet til investering, og dermed er det mindre end 0,1 % af verdens produktion, der kvalificerer sig som investeringsvin.

  Derudover bør der fortrinsvist investeres i vine i perfekt stand i hele kasser, som har været opbevaret korrekt – vinen skal derudover naturligvis være attraktivt prissat både ift. til markedet generelt og til tilsvarende vine.

 • Hvad skal man være opmærksom på, når man investerer i vin?

  Rare Wine Invest kender faldgruberne, og assisterer gerne med alt fra rådgivning, porteføljesammensætning, indkøb af vin til markedspris uden afgift og moms, opbevaring på toldoplag, løbende rådgivning samt køb og salg af vin.

  Med mindre man selv beskæftiger sig professionelt med handel eller investering i vin, bør man opsøge den bedste professionelle rådgivning, og være opmærksom på omkostningerne til rådgivning, køb/salg og løbende ydelser.

Afkast, strategi og risiko

 • Hvor stort et afkast kan man forvente, når man investerer i vin igennem Rare Wine Invest?

  Med udgangspunkt i vores indgående kendskab til vinmarkedet og en solid investeringsbaggrund forventer vi, at en langsigtet investering i vin vil give et årligt afkast på +8 %.

  Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Vi gør opmærksom på, at afkast i forbindelse med investering i vin kan blive negativt.

 • Hvor meget skal man investere for?

  Minimumsinvesteringen er €10.000 (ca. kr. 75.000), men vi anbefaler en investering på min. € 40.000 (ca. kr. 300.000), da det giver flere muligheder ift. hvilke vine der kan investeres i, sikrer en bedre risikospredning og reducerer omkostningerne.

 • Hvor lang en investeringshorisont anbefales?

  Vi anbefaler en investeringshorisont på mindst 5 år, da en længere tidshorisont giver mere stabile afkast og lavere risiko.

  Investering med kortere tidshorisont er mulig, og der kan på kort tid opnås høje afkast, men risikoen er, pga. den kortere tidsperiode, større.

 • Hvilke vine indgår i den optimale portefølje?

  For at opnå det maksimale afkast til den laveste risiko, anbefaler vi, at man sammensætter en bred portefølje af forskellige investeringsvine.

  Her indgår yngre umodne vine og ældre modne årgange, primært fra Bourgogne og Champagne, udvalgte italienske, amerikanske og tyske vine samt enkelte Bordeauxvine, hedvine og spiritus.

  Fælles for vinene bør være, at de udover at leve op til kriterierne for investeringsvin, også i høj grad drikkes løbende og kun i mindre grad er udsat for spekulation.

 • Hvad er risikoen ved investering i vin?

  Vin som investering har historisk leveret højere afkast og været forbundet med væsentligt lavere risiko end aktier, og det risikojusterede afkast har de sidste 10 år været mere end dobbelt så højt for vin end for aktier.

  De største risikofaktorer forbundet med investering i vin udgøres af dårlig rådgivning, for høje indkøbspriser, forkert opbevaring, for lave salgspriser og for høje løbende omkostninger.

Priser og omkostninger

 • Hvad koster det at købe vin til investering?

  Vinen sælges til markedspris, der pålægges ingen handelsomkostninger eller kurtage og købet er ikke betinget af køb af andre ydelser.

  Rådgivning som ydes i forbindelse med køb af vin til investering er gratis.

 • Hvad koster levering?

  Levering på toldoplag ved Dansk Toldoplag i Vodskov er gratis, mens levering i Danmark og resten af Europa kan ske mod betaling af told, afgift, moms og fragtomkostninger.

 • Hvad er de løbende omkostninger?

  Der er ingen løbende omkostninger forbundet med at eje investeringsvin, men vi anbefaler altid at lade Dansk Toldoplag opbevare vinen under optimale forhold, da vinen ellers risikerer at tage skade.

  Som eksempel er de gennemsnitlige årlige løbende omkostninger til opbevaring og porteføljeadministration på 0,64 % set over en 10 årig periode med udgangspunkt i en investering på € 40.000 (ca. kr. 300.000), forudsat 150 fl. og en forventet årlig værdistigning på 10 %.

 • Hvad koster det at sælge vinen igen?

  Du kan til enhver tid selv sælge din vin udenom Rare Wine. Vi anbefaler dog at sælge vinen til Rare Wine til den på forhånd aftalte kurs af markedsprisen, i praksis kurs 90-95. På denne måde opnår du den bedste pris for dine vine - det er både nemt og sikkert.

  Ved selvsalg tilfalder hele salgsprisen sælger, men der pålægges et gebyr på € 0,25 pr. flaske (min. € 25) for håndtering og ekspedition.

Opbevaring

 • Hvordan skal vin opbevares?

  Vin skal opbevares liggende ved en konstant temperatur på ca. 12 grader og en luftfugtighed på ca. 75 %, og må ikke udsættes for direkte sollys eller vibrationer.

 • Kan Rare Wine Invest tilbyde opbevaring af vin?

  Ja. Rare Wine Invest råder over Danmarks eneste offentlige toldoplag for vin og spiritus, som drives som et selvstændigt selskab under navnet Dansk Toldoplag og har med kapacitet til opbevaring af mere end 500.000 flasker vin under optimale forhold.

 • Er vinen forsikret?

  Vin som opbevares hos Dansk Toldoplag er naturligvis forsikret. I tilfælde af bortkomst eller skade enten genanskaffes vinen eller erstattes til kurs 110 af seneste vurdering.

 • Kan man inspicere sin vin?

  Ja, Dansk Toldoplag har åbent alle hverdage mellem 10:00 og 15:00, og inspektion, indlevering og afhentning af vin kan ske i dette tidsrum, men skal dog varsles senest en hverdag i forvejen.

Ejerskab

 • Hvem ejer vinen?

  Som investor køber du vinen, og dermed ejer du vinen.

  Du bestemmer selv, hvortil den skal leveres, og hvad du herefter ønsker at gøre med den.

 • Må man selv vælge om man sælger eller drikker sin vin?

  Ja, som ejer af vinen er det helt op til dig, om du ønsker at sælge eller drikke vinen.

 • Hvordan sikres min ejendomsret?

  Ved opbevaring ved Dansk Toldoplag, tildeles hver enkelt investor et unikt kunde-ID.

  Vinen pakkes på en eller flere paller, som tydeligt opmærkes med kunde-ID samt påskrift som tydeligt angiver, at varerne ejes af 3. mand med henvisning til kundelisten.

  Investorenes vin blandes aldrig, og hver palle indeholder aldrig vin fra mere end én investor.

 • Hvad sker der hvis Rare Wine Invest eller Dansk Toldoplag lukker eller går konkurs?

  Skulle Rare Wine Invest lukke eller gå konkurs er det uden betydning, da du som investor ejer vinen og driften af Dansk Toldoplag kan derfor fortsætte uændret.

  Alle varer som opbevares ved Dansk Toldoplag er tydeligt opmærket med ejerens unikke kunde-ID, og dermed er investors ejendomsret til enhver tid sikret - også i tilfælde af at Dansk Toldoplag skulle gå konkurs.

Told, afgift, moms og skat

 • Hvad betyder det, at vinen leveres og opbevares på toldoplag?

  Et toldoplag giver mulighed for, at både private og firmaer kan oplægge varer, herunder vin, eksklusiv told, afgift og moms. Varerne kan frit handles mens de befinder sig på toldoplaget.

 • Hvad er fordelene ved et toldoplag?

  Man undgår unødvendig pengebinding i form af told, moms og afgifter, og dermed øges afkastet per investeret krone betydeligt uden at der tages mere risiko.

  Privatpersoner og ikke­momsregistrerede selskaber sparer desuden momsen, som ellers ville have være tabt, når vinen igen skulle sælges.

 • Hvor og hvornår skal der betales told, afgift og moms?

  Vin leveret til toldoplag oplægges uden told, afgift og moms, og dermed udskydes betalingen af told, afgift og moms til den dag, vinen skal fraføres toldoplaget.

  Det vil være de til den tid gældende told­, afgift­ og momssatser i det land, hvor varerne indføres, der vil være bestemmende for, hvor meget der skal betales i told, afgift og moms.

  Indføres varerne i Danmark, skal der således betales told, afgift og moms i henhold til danske regler på området i det øjeblik varerne fraføres toldoplaget og indføres i Danmark.

  Momsgrundlaget tager udgangspunkt i de faktiske vines seneste handelspris, tillagt de løbende opbevaringsomkostninger siden handelstidspunktet. For investorer er seneste handelspris lig anskaffelsesprisen.

 • Hvordan beskattes gevinster ifm. investering i vin?

  I princippet gælder det for privatpersoner, som er skattepligtige i Danmark, at vin i skattemæssig sammenhæng er sidestillet med smykker, kunst, klassiske biler, frimærker og mønter, hvilket betyder, at en eventuel gevinst vil være skattepligtig, hvis varen er købt med henblik på at opnå fortjeneste.

  Sælger man derimod vin, som man kan sandsynliggøre overfor skat er indkøbt uden henblik på at opnå en fortjeneste, f.eks. hvis vinen er indkøbt med henblik på at blive drukket, er fortjenesten ifm. salget ikke skattepligtig, mens tab heller ikke kan trækkes fra.

  Ovenstående er Rare Wine Invests principielle fortolkning af den gældende lovgivning.
  Enhver sag afhænger dog af de gældende omstændigheder og vurderes individuelt, hvorfor Rare Wine Invest anbefaler investorer at rådføre sig med egne professionelle rådgivere.

  Rare Wine Invest fraskriver sig ethvert ansvar ifm. ovenstående fortolkning.