Investeringstips - Bordeaux - 2. juni 2020

Bordeaux is back! Stærkt kortsigtet potentiale i 2019 En Primeur

Rekordlave priser og en særdeles stærk årgang gør at vi helt undtagelsesvis ser et solidt kortsigtet potentiale i 2019 En Primeur. En mulighed vi ikke har set lige i årevis

”Bordeaux er ikke værd at investere i”

Måske citatet ikke er ordret udtalt af RareWine Invests Direktør, Anders Børsen, men den trofaste læser af vores investeringstips vil dog ikke være i tvivl om, at vi altid har haft en vis skepsis overfor bordeauxvinene som investering – og det har vi overordnet set stadig. Derfra kan det være vanskeligt at begribe, hvorfor vi de kommende uger sætter stort fokus på Bordeaux 2019 En Primeur som investering – og derfor skal du læse med her, for der er en helt særlig forklaring på, hvorfor årgang 2019 kan blive den bedste bordeaux-investering i mere end et årti. Men inden da skal Bordeaux lige have en bredside før vi kan komme til sagens kerne.

Det store tabu i Bordeaux

Det er længe siden både slotte og negocianter er blevet opmærksom på det uhensigtsmæssige i de seneste ti års prisstigninger, svigtende salg og intern ophobning af millioner og atter millioner af flasker bordeauxvin. Det har i midlertidig været svært at se en god løsning på dette problem hvor ingen taber ansigt og hvor et priskollaps kan undgås.

Den uoverskuelige konsekvens af at slå bak har derfor afholdt Bordeaux som helhed fra at kigge sig i spejlet og sige de berømte ord fra H.C. Andersens eventyr, kejserens nye klæder: ”Han har jo ikke noget tøj på”.

Hvad end der skulle redde Bordeaux fra et større priskollaps, som man i fællesskab havde ansvaret for, har ingen formentligt gjort sig seriøse tanker om og i mangel af alternativer har man de senere år, gravet hullet dybere og dybere.

Måske Coronakrisen bliver redningen, som giver bordeauxslottene en legitim årsag til at justere priserne, uden at kniven peger indad og uden at nogen taber ansigt.

Det skulle ikke være første gang at tumult og kaos har tilladt radikale ændringer, som under normale omstændigheder ville være umulige og har tilladt skandaler at blive reduceret til historiske fodnoter. Måske en krise som denne er netop den syndebuk, som Bordeaux mangler?

Hvad er En Primeur-salg?

Traditionen foreskriver at druerne høstes i efteråret, hvorefter vinen gæres og lægges på fade inden En Primeur-smagningen i april. Her bliver de ufærdige vine præsenteret for offentligheden i forbindelse med den stort anlagte En Primeur-smagning og slottene sætter herefter deres vine til salg i forkøb i løbet af maj-juni, godt og vel et halvt år efter druehøsten. Vinene aftappes typisk efter 18-24 måneder på fad og køberen kan forvente vinene leveret 2½ - 3 år efter høsttidspunktet. Det betyder således, at salget af årgang 2019 En Primeur netop er startet og at vine som købes i denne forbindelse, leveres i løbet af anden halvdel af 2022.

Usikkerhed giver store rabatter trods høj kvalitet

Det faktum at En Primeur-smagningen i år har været aflyst pga. Corona, betyder at de som vanligvis indkøber En Primeur vin på baggrund af deres egne smagenoter, vil være tøvende alene pga. usikkerheden, som henviser dem til at læne sig op af de største vinkritikeres noter. Usikkerheden, som jo ikke er et udtryk for at vinenes kvalitet er lav, kompenseres derfor med en reduceret pris, og således er de trofaste købere igen motiveret. På mange måder svarer det til at købe et jakkesæt uden at kunne prøve det først. Jakkesættet fejler ikke noget, men fordi det risikerer ikke at passe, og der ingen returret er, vil du kun give halv pris.

Med udsigten til at kunne købe årgang 2019, som kvalitetsmæssigt hører til i det gode selskab sammen med årgang 2018, 2016, 2015, 2010, 2009 og 2005, med op til 40 % rabat ift. En Primeur-prisen på årgang 2018, ser vi et et stort kortsigtet investeringspotentiale i Bordeaux årgang 2019 En Primeur, som virker meget billig.

Sammen med usikkerheden kommer også muligheden for en endnu større upside. Denne består i at de største kritikere kun i enkelte tilfælde har smagt og afgivet kritik at vinene forud for En Primeur salget starter. Det betyder for investoren at man køber sig ind i en case der består af en særdeles stærk årgang til en uhørt lav pris, men samtidig har muligheden for en ekstra gevinst hvis en af topkritikerne drysser stjernestøv og belønner vinene med de evigt vigtige topkarakterer, hvor en uventet ren 100 point score fra Robert Parker, historisk har kunnet fordoble prisen hen over natten.

Hvorfor investere i 2019 En Primeur? Once-in-a-decade opportunity

Med investorbriller kan man håbe på at årgang 2019 En Primeur bliver en gentagelse af årgang 2008 En Primeur, som løb af stablen i sommeren 2009 – midt under finanskrisen. Tumulten på de finansielle markeder og frygten for et svigtende En Primeur salg udløste dengang en koordineret indsats slottene imellem, hvilket resulterede i at årgang 2008 blev frigivet til priser der lå 30-50 % under frigivelsesprisen på årgang 2007 – en årgang der endda var marginalt svagere end årgang 2008.

De som i sommeren 2009 investerede i årgang 2008 En Primeur, gjorde dengang en særdeles god handel fordi de købte ind med en usædvanlig høj rabat, og da priserne efterfølgende rettede sig, blev belønnet med et afkast på 32 % på bare 12 måneder mens priserne efter to år var steget knap 50 %. Siden da, dvs. siden sommeren 2011, har bordeauxpriserne været stabile og afkastet har været rundt 0 % på cirka 9 år, hvilket understøtter den generelle skepsis mod investering i Bordeaux som helhed.

Hvis En Primeur 2019 bliver en hel eller delvis gentagelse af En Primeur 2008, vil bordeauxpriserne indenfor et år eller to, helt eller delvis rebounde hvilket vil sende 2019 priserne op på niveau med de øvrige årgange – potentielt udløst af en succesfuld 2020 En Primeur-kampagne med priser der er nærmere En Primeur priserne fra årgang 2018 end 2019.

Invester i 2019 Bordeaux En Primeur En Primeur-smagning

Topårgang til favørpris giver minimal risiko

Alternativt, og med lidt mere dystre briller, ender vi som vidner til et større og mere permanent prisfald i Bordeaux, som vil udløse prisfald på de øvrige årgange, mens årgang 2019 enten vil stige marginalt i pris eller i værste fald stagnere i pris.

Uanset hvad, er det vanskeligt ikke at se værdien i årgang 2019 Bordeaux En Primeur, som kvalitetsmæssigt er at sammenlignelige med de bedre årgange mens En Primeur-priserne forventes at lande på niveau med de fire middelmådige årgange, 2011-14.

Bordeaux 2019 leverer således i både i pose og sæk, og forventningen er herfra, at vi i bedste fald kan få solide kortsigtede afkast eller i værste fald, hvis vi bliver vidne til et større prisfald i Bordeaux, står tilbage med den billigste top-årgang der findes i et marked, som dog igen byder på langsigtet investeringspotentiale i Bordeaux.

Mulighed for solidt kortsigtet afkast i 2019 Bordeaux

Med en rabat på op til 40 % ift. den tilsvarende årgang 2018 og med en pris der svarer til den ordinære årgang 2013, ligger potentialet i at investere i årgang 2019 Bordeaux i muligheden for et solidt kortsigtet afkast. Hvis 2019 ender som en enestående billig årgang, som afløses af en markant dyrere årgang 2020, kan det medføre prisstigninger på årgang 2019 på op til 35 % i løbet af de kommende 12 til 24 måneder.

For regneeksemplets skyld, og uden at dette udgør en garanti om fremtidigt afkast, vil en prisstigning på 25 % på 18 måneder, i en typisk portefølje (0,7 % årlig omkostninger + 7 % salgskommissions), i praksis resultere i et nettoafkast på 15,2 % efter alle omkostninger, hvilket svarer til et gennemsnitligt årligt nettoafkast på 9,9 % i perioden, hvilket er væsentligt over markedsafkastet.

Idet der er tale om et potentiale hvor intet er garanteret, er det værd at notere sig, at en prisstigning på bare 9 % i ovenstående regneeksempel, vil sende investeringen i et lille plus, hvorfor risikoen med rimelighed kan synes begrænset, set i lyset af den store rabat som årgang 2019 kommer med.

James Suckling til 2019 En Primeur En fokuseret James Suckling en smagning - høje points kan for alvor sætte fart på En Primeur-investeringen

Sådan fungerer investering i En Primeur i praksis

Ingen ved præcist hvornår vinene bliver prissat og sat til salg, og ofte handler det om at være hurtig og reagere når det sker, og mange gange må der meldes udsolgt efter meget kort tid. Eksempelvis blev hele årgang 2019 fra Pontet-Canet (ca. 240.000 flasker) udsolgt på bare 3 timer, da disse blev sat til salg 28. maj. En del af forklaring skal formentlig findes i, at prisen på årgang 2019 var 30 % lavere end prisen på den tilsvarende årgang 2018.

Med risikoen for, at vinene bliver udsolgt på få timer, kommer vi i denne tid til at udsende mails op til flere gange dagligt. Vi kommer kun til at udbyde Bordeaux En Primeur til investering, som vi i forvejen har vurderet har investeringspotentiale ud fra de i denne artikel beskrevne kriterier, som i korte træk kan reduceres til et spørgsmål om pris ift. tilsvarende årgange fra samme producent.

For ikke at tabe tid, vil disse mails sjældent indeholde en case-beskrivelse, i det vores udgangspunkt er, at de vine som vi udbyder til investering, fra vores side vurderes at være attraktivt prissat og med afsæt i ovenstående have investeringspotentiale. Hvis du vil være sikker på at blive tilbudt specifikke vine, når de frigives, anbefaler vi at du kontakter din investeringsrådgiver allerede nu – hvis du ikke allerede er på vores mailliste kan du med fordel skrive dig op her til vores særlige En Primeur-kampagneliste lige her.

Du kan til enhver tid framelde dig vores Bordeaux En Primeur kampagne, hvorefter du fortsat vil modtage vores ugentlige nyhedsbreve som du kender dem.

Fortsat uændret holdning til Bordeaux

På trods af, at den konsumdrevne efterspørgsel efter Bordeaux i bedste fald er stagneret og i værste fald er faldet, har bordeauxslottene det seneste årti, år efter år, sat priserne op, hvilket har medvirket til svigtende salg og en ophobning af vin hos både slotte, negotianter og vinhandlere rundt om i verden.

Slottenes insisteren på at sætte priserne op uanset hvad, kombineret med deres store rigdom, har tilladt dette at foregå langt udover hvad der er sundt for et marked. Dette har medvirket ti, at vi i RareWine Invest, har været meget forbeholdne ift. investering i Bordeaux, som vi har frygtet kunne stå overfor et priskollaps, når ejerne af de millioner af dyrt indkøbt bordeauxvine løb tør for enten kapital eller tålmodighed.

Da vi udkom med vores anbefalede porteføljesammensætning i 2016, var det derfor med blot 20 % Bordeaux i vores standardanbefaling. Et mere eller mindre fravalg af Bordeaux som investering til fordel for Bourgogne og Champagne var dengang kontroversielt og vi stod meget alene med denne holdning. Men set i lyset af, hvordan netop champagne- og især bourgognepriserne har udviklet sig, sammenlignet bordeauxpriserne, de seneste fire år, er vi glade for at vi dengang stod fast. Justeringen af vores anbefaling fra 20 % til 10 % Bordeaux tilbage i 2018 er derfor også en beslutning vi både står ved og er glade for at have taget.

Vores generelle holdning til Bordeaux er for nuværende uændret, og vi ser endnu ikke et langsigtet investeringspotentiale i Bordeaux, som med undtagelse af årgang 2019, synes for dyr. Når dette er sagt ser vi lige nu et enestående potentiale i En Primeur-salget af årgang 2019 fra Bordeaux, der lige giver vininvestoren en mulighed for en solid kortsigtet gevinst.

En Primeur-salg

Herunder opdaterer vi løbende listen med En Primeur-vine vi anbefaler til investering. 

Vil du være blandt de første der modtager tilbud når vinene frigives kan du skrive dig op til vores særlige En Primeur-kampagneliste lige her.

ProducentAppelationPris*Status
Pontet-CanetPauillac€ 68Udsolgt / venteliste
PalmerMargaux€ 180Få tingængelige
MalescotSt. Exupery€ 33Udsolgt / venteliste
Cheval BlancSt. Emilion€ 400Udsolgt / venteliste
Leoville PoyferreSaint Julien€ 55Tilgængelig
Mouton RothschildPauillac€ 350Få tilgængelige
Le Petit Mouton de Mouton RothschildPauillac€ 170Få tilgængelige
BeychevelleSaint Julien€ 60Udsolgt / venteliste
TalbotSaint Julien€ 37Få tilgængelige
*Alle priser er i EUR ex. told, afgift og moms ved levering til toldoplag. Priser inkl. told, afgift og moms sendes på forespørgsel. Vinene sælges kun i hele kasser, medmindre andet er angivet og prisen er pr. flaske. Mindste ordrestørrelse € 2.500. Forudsætter en samlet portefølje på min. € 10.000 (75.000 kr.). Prisen på disse vine kan have ændret sig siden udgivelsen af denne artikel.

Bliv kontaktet af RareWine Invest

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt - ganske uforpligtende naturligvis.