Investeringstips - Champagne - 2. maj 2019

Perfekt timing for investering i Salon

De seneste 12 måneder er Salon i gennemsnit steget 18,4 % mens Salon årgang 2006 er steget med 22 %. Men Salon gemmer fortsat på et stort investeringspotentiale!

Salon - tidens bedste champagneinvestering

Priserne i Champagne er de seneste 12 måneder steget med 10,4 %.  Salon er i gennemsnit steget 18,4 % mens Salon årgang 2006, som dette investeringstip handler om, er steget med 22 %.

Eftertragtet og efterspurgt, men kun frigivet i ekstremt små mængder har gjort Salon til en rigtig god investering. Potentialet i Salon alene i sig selv er stort, som tallene ovenfor viser, men timingen er muligvis bedre end nogensinde, da Salon gemmer på en ekstraordinær god investeringscase, hvor nøgleordet hedder årgang 2008.

Salon investering

Kort historie for verdens måske bedste champagne

Mens store champagnehuse som Roederer, Bollinger og Krug har flere hundrede års historie, har Salon en kort historie, i hvert fald set i champagne-perspektiv. Salon har på relativt kort tid manifesteret sig som producent af nogle af de absolut mest anerkendte og eftertragtede champagner i verden.

For historien om Salon, som vi kender det i dag, er under hundrede år gammel, og den første begyndelse ligger ikke længere tilbage end starten af sidste århundrede.

Eugène-Aimé Salon var en glad champagne-amatør med en mission om at producere god champagne for sin egen og sine venners fornøjelse. Produktionen dengang ville i dag blive betragtet som en hobbyproduktion, men Eugène-Aimé Salon var visionær og havde ambitioner, og satte sig hurtigt et mål om at fremstille den første ”rene” champagne, som alternativ til Champagnes traditionsfyldte blending-tradition.

I 1905 stod Eugène-Aimé Salon klar med hvad der i dag anerkendes som den første årgangschampagne udelukkende fremstillet af Chardonnay og Salon blev hermed skaberen af Blanc-de-blancs.

Efter Første verdenskrigs (1914-1918), blev Eugène-Aimé Salon opfordret til at tænke større og i højere grad at profitere på sin succesfulde champagneproduktion. Dette ledte til grundlæggelsen af champagnehuset Salon i 1921. Grundet Eugène-Aimé Salons pertentlighed og ekstremt høje kvalitetsbevidsthed blev Salon hurtigt huschampagne på den legendariske Maxim’s Restaurant i Paris, og Salon blev hurtigt førstevalg blandt det kvalitetsbevidste klientel.

Eugène-Aimé Salon ledte Salon indtil sin død i 1943 og med sin champagne efterlod han et aftryk på verden, som siges at være et symbol på hans store generøsitet og stræben efter et lykkeligere liv.

I 1988 overtog det familieejede champagnehus Laurent-Perrier majoriteten af ejerskabet i Salon, som hermed blev søsterselskab til det femte ældste champagnehus i verden, Delamotte. Trods ejerskabsstrukturen er ændret og huset ikke længere er familieejet, værnes der om Salons oprindelige arv og traditioner, og derfor er stadig et førstevalg blandt verdens champagnekendere.

Overraskelsen i Ørnereden

Det siges at Adolf Hitler var en stor beundrer og fan af Salons champagner og da den berygtede nazihøjborg Kehlsteinhause (Ørnereden) blev overtaget af de allierede styrker i 1945, blev der fundet over 200 flasker Salon årgang 1928 i husets kældre – tyvekoster som nazisterne havde ranet til sig da de besatte Frankrig. En af de første allierede soldater der ankom til Kehlsteinhause (og naturligvis åbnede og smagte på en flaske 1928 Salon) var franskmanden Bernard de Nonancourt. Han kom senere til at stå i spidsen for champagnehuset Laurent-Perrier. Om mødet med Salon blev Bernards vej ind i Champagne og hvor stor indflydelse han haft på, at Laurent-Perrier i 1988 opkøbte Salon, vides ikke.

Mon det var ren tilfældighed?

Skabt sjælden

Salon blev allerede i de tidlige år skabt med ønsket om at frembringe en unik champagne udelukkende på Grand Cru druer fra Le Mesnil-sur-Ogers. Kun de absolut bedste årgange skulle blive til Salon, for kvalitet skulle komme før alt andet.

Le Mesnil-sur-Ogers er et af 17 Grand Cru-områder i Champagne, som i dag kun udgør 9% af det samlede areal. De resterende 91% udgøres af premier cru og village marker.

Druerne til Salon kommer i dag fortsat udelukkende fra dette område og Salon opfylder derfor stadig grundlæggerens strenge krav til kvaliteten. Det strenge krav eksemplificeres bl.a. igennem, at der siden 1921 kun er frigivet 41 årgange Salon.

Pertentligheden bliver åbenlys, hvis man skeler til andre store producenters kvalitetskrav. Mens Dom Pérignon i perioden 1990-2009 har produceret årgangschampagne i 15 ud af 20 mulige årgange, har salon i samme periode kun frigivet 8 årgange.

Således kasserer Salon mere end hver anden årgang, hvilket vidner om en ekstrem kvalitetsbevidsthed!

Udover at Salon kun produceres i de absolut bedste årgange, frigives der også kun ca. 60.000 flasker og 5.000 magnumflasker i hver årgang, hvilket er en forsvindende lille andel sammenlignet med de store huses million-produktioner.

I praksis betyder det, at Salon de seneste 20 år blot har frigivet omkring en halv million flasker champagne – og under to millioner flasker i løbet af et århundrede!

Man kan derfor roligt sige at Salon allerede ved frigivelse er uhyre sjælden og i sagens natur kun bliver endnu sværere at opdrive med tiden.

Salon er steget 18,4 % de seneste 12 måneder

Vi har tidligere anbefalet Salon til investering og har som resultat af dette mange porteføljer med store positioner i Salon, som har leveret stabile afkast de seneste mange år. På seneste har det taget fart, og afkastet de seneste 12 måneder har været på 18,4 % på tværs af årgange.

Læs vores tidligere anbefaling her:

Udgivet 1/9 2018: Salon – et must-have i en vinportefølje

Udgivet 3/11 2017: Salon – skaberen af Blanc-de-blancs

Som det kan ses i diagrammet herunder, har Salon leveret fine afkast, nogenlunde jævnt fordelt på de forskellige årgange. Dette har resulteret i en gennemsnitlig prisstigning på 18,4 %.

Højdespringeren er årgang 1990, som har leveret et afkast på hele 40 % de seneste 12 måneder. Grunden til de flotte prisstigninger i netop årgang 1990 skal imidlertid findes i at denne årgang er udsat for stor efterspørgsel både blandt samlere og kvalitetsbevidste champagnedrikkere der anerkender årgangens fortrinlige kvalitet og drikkemodenhed. Denne efterspørgsel på de meget knappe mængder 1990 Salon har bidraget til de store prisstigninger.

Salons helt særlige status står desuden klar når der sammenlignes med prisstigningerne i Champagne generelt. Salons gennemsnitlige prisstigninger på 18,4 % står imponerende overfor afkastet i Champagne* på 10,4 % de seneste 12 måneder.

*Liv-ex Champagne 50

Salon afkast 12 måneder. Prisudvikling de seneste 12 måneder på Salon i porteføljer administreret af Rare Wine Invest

+27 % siden første investeringstip i november 2017

Udover de generelle prisstigninger på tværs af Salon-årgangene, kan de gode takter for årgang 2006 desuden aflæses direkte i vores tidligere investeringstip. De der investerede ved vores første Salon-tip, har dermed kunne nyde en prisstigning på over 27 % på de 18 måneder der er gået, siden vi første gang anbefalede Salon. De som investerede i september har fået et afkast på knap 13 % på kun 6 måneder.

Investeringtip:3/11 2017 1/9 2018 Nu
Pris:€345€390€440

2008 Salon kommer til at trække priserne op

Udover Salons ekstremt høje kvalitet, uhyre begrænsede tilgængelighed og historiske investerings-egnethed, ligger der endnu et stort potentiale gemt champagnerne fra Salon lige rundt om hjørnet.

Salon har endnu ikke frigivet deres årgang 2008 og forventes først at gøre det sidst på året, eller i starten af 2020.

Som vi flere gange tidligere har været vidne til, er champagnehusenes årgang 2008 frigivet til priser der har været ligeså tårnhøje som forventningerne til årgangen. Høje frigivelsespriser på årgang 2008 Cristal fra Roederer medførte f.eks. at priserne på de øvrige årgange af Cristal steg, og blot seks måneder efter frigivelsen af årgang 2008, var priserne på Cristal årgang 2006, 2007 og 2009 alle steget med mere end 30 %.

Ydermere kan det afsløres, at 2008 Salon ikke blot bliver frigivet på vanlig vis, hvilket kan bidrage til at sætte yderligere gang i prisudviklingen. 2008 Salon frigives udelukkende på magnumflasker og pga. en meget lille produktion, er produktionen begrænset til blot 5.000-10.000 magnumflasker, hvoraf godt halvdelen forventes at blive frigivet, mens resten bliver gemt i husets egen kælder.

2006 Salon investering

Topkvalitet i årgang 2006

Salons høje kvalitet manifesteres tydeligt i årgang 2006. Verdens fire største vinkritikere er enige og fordeler deres tårnhøje scores således:  

Kritiker Richard JuhlinWine AdvocateAntonio GalloniJames Suckling
2006 Salon9596+9797

Længste Salon-tørke siden 1995

Verden har trods de begrænsede mængder, været vant til at der som regel ikke går meget mere end et par år imellem Salon-frigivelserne, og løb man tør for Salon var næste årgang typisk indenfor overskuelig rækkevidde.

Dette kommer snart til at ændre sig og champagne-kenderne skal efter frigivelsen af Salon årgang 2008 indstille sig på at kigge langt efter en næste årgang.

Når Salon frigiver deres årgang 2008, vil der nemlig gå en årrække inden Salon igen frigiver en ny årgang, Det er nemlig offentliggjort at huset ikke vil frigive Salon i årgang 2009, 2010, 2011 og 2012 og muligvis heller ikke i årgang 2013. Dette giver i sagens natur en lang Salon-tørke, som man ikke har set lige siden årgang 1995 afløste årgang 1990 efter 4 årgange uden frigivelser.

Hvis dette skal sættes i perspektiv, vil man med rette kunne sammenligne en sådan årrække uden frigivelse i Champagne, med flere år i træk med total fejlslagen høst i Bourgogne – en nærmest utænkelig tanke, men en virkelighed for Salon. Fire års tørke kommer unægtelig til at påvirke priserne på de flasker der endnu ikke er drukket, og det er særligt interessant i et investeringsperspektiv.

Magnum 2006 Salon

Rare Wine Invest mener

Vinkendere og champagne-connaisseurs forenes omkring Salon som anerkendes blandt de bedste af de absolut bedste champagner i verden. Salon har på tværs af alle årgange leveret gode og stabile afkast og der er intet der tyder på, at dette vil ændre sig, hvorfor vi fortsat anbefaler samtlige årgange af Salon til investering.

Grunden til timingen af dette investeringstip skal dog findes i udsigterne til frigivelsen af husets årgang 2008. Timingen forud for frigivelsen af årgang 2008 vurderes perfekt i forhold til investering i Salon.

En forventet tårnhøj frigivelsespris på årgang 2008, som forventeligt bliver på adskillige tusinde euro for en magnumflaske, vil kunne skabe grundlag for øget fokus på og interesse i øvrige årgange fra Salon, som i det perspektiv kommer til at se meget billige ud.

Kombinationen af en smal historisk årgang og udsigten til mindst fire års tørke lægger op til store prisstigninger på Salon.

Sikkert og vidst er det dog, at Salon er en ekstremt eftertragtet champagne, der historisk set, på tværs af årgange, har været en god investering, som Rare Wine Invests investorer har nydt godt af.

Derudover vurderes det, at den forestående 2008-frigivelse, sammen med en kommende Salon-tørke, kan få stor positiv indflydelse på priserne på tværs af alle Salon-årgange.

2006 Salon til investering

Rare Wine Invest har skaffet endnu en portion 2006 Salon, som sælges eksklusivt til investering. Med snart to år siden frigivelsen af årgang 2006 og en årgang 2007, som allerede for 6 måneder siden afløste årgang 2006, som værende den nuværende tilgængelige årgang Salon på det åbne marked, kan dette være sidste chance for at købe årgang 2006 i solid mængde til denne pris.

ÅrgangVinVol.PakningAntalPris*
2006Salon750OWC6126€440
2006Salon1.500OWC112€1.150
Stor mængde Salon

*Alle priser er i EUR ex. told, afgift og moms ved levering til toldoplag. Priser inkl. told, afgift og moms sendes på forespørgsel.
Vinene sælges kun i hele kasser, medmindre andet er angivet og prisen er pr. flaske.
Forudsætter en samlet investering på min. EUR 10.000 (75.000 DKK)

Bliv kontaktet af RareWine Invest

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt - ganske uforpligtende naturligvis.