Artikler - RareWine Academy

Klassifikationer i Bordeaux – din guide

Selv en vinconnaisseur kan fare vild i den franske klassifikationsjungle, og denne artikel er dit Bordeauxkompas. Lær at navigere – Klassifikation for klassifikation.

Klassifikationer i Bordeaux

I Bordeaux er der tradition for at rangordne slotte og dermed producenter, og i dag arbejdes der stadig med disse historiske klassifikationer af de enkelte ejendomme. I Bourgogne hører klassifikationen til den enkle mark, hvor den i Bordeaux hører til producenten. I regionen er der fem store klassifikationer, som på hver sin måde stadig er aktuelle. Det er vigtigt at pointere, at en klassifikation tilhører en ejendom inklusiv de marker, den pågældende ejendom ejer. Det spidsfindige er, at hvis et givent slot køber en nabomark, kan producenten lade den indgå i produktionen på deres ejendom under samme klassifikation.

Der er i dag fem gældende klassifikationer i Bordeaux:

 • 1855 klassifikationen (også kendt som Grand Cru Classé en 1855)
 • Graves klassifikationen af 1959
 • Saint-Emilion klassifikationen
 • Cru Bourgeois klassifikationen
 • Cru Artisan klassifikationen

Det er dog kun en lille del af den samlede produktion, der er klassificeret, da langt størstedelen af produktionen i Bordeaux er generisk vin, som sælges til markant lavere priser.

1855 klassifikationen – også kendt som Grand Cru Classé du Médoc en 1855

Dette er absolut den mest væsentlige og mest kendte klassifikation i Bordeaux.

I 1855 skulle der være verdensudstilling i Paris, og Napoleon III ville vise verden de bedste vine, Frankrig kunne byde på – og de skulle være fra Bordeaux. Han bad Bordeaux handelskammer om at udforme en liste. Den liste blev udformet på baggrund af vinens salgspris og omdømme i perioden op til udstillingen. 60 slotte fra Médoc samt 1 fra Graves kom med på listen, der blev delt op i fem niveauer.

 • Premier Cru (1. Grand Cru Classé) – First Growth
 • Deuxièmes Cru (2. Grand Cru Classé) – Second Growths
 • Troisième Cru (3. Grand Cru Classé) - Third Growths
 • Quatrième Cru (4. Grand Cru Classé) – Fourth Growths
 • Cinquième Cru (5. Grand Cru Classé) – Fifth Growths

Fem slotte har premier Cru klassifikation: Château Lafite-Rothschild, Château Latour, Château Margaux, Château Mouton Rothschild og Château Haut-Brion.

Se den komplette liste over alle slottene i klassifikationen her

På samme tid blev det besluttet også at rangordne de søde vine fra Sauternes og Barsac-kommunerne, der ligger syd for Bordeaux by under klassifikationen Grands Crus Classés de Sauternes og Barsac 1855. Denne klassifikation er også gældende i dag. På listen er Château d’Yquem absolut øverst placeret med sin helt egen kategori ’Premier Cru Superieur’. Dernæst følger 11 slotte i 1. cru og 15 slotte i 2. cru.

Gennem årene er der kun sket to ændringer af den oprindelige 1855 klassifikationsliste. Château Cantemerle blev tilføjet i 1856, da de var blevet glemt i første omgang. Den anden ændring var ophøjelsen af Château Mouton-Rothschild i 1973 fra 2. Cru til 1. Cru. Det sidste skete på baggrund af hårdt lobbyarbejde af Baron Rothschild, der udnyttede sine politiske forbindelser til at gennemtrumfe denne ændring.

Disse to klassifikationer er der sat spørgsmålstegn ved mange gange gennem årene, men alligevel ser de ud til at holde. Ganske enkelt bliver de selvforstærkende til et vist punkt: Jo mere slottet kan sælge sin vin for, jo flere midler har de til at investere i mark og kælder.

Det, der kan ændre lidt ved klassifikationen, er, hvis et slot sælges til en investeringsfond eller anden velhaver. De vil nemlig med langsigtede investeringer kunne løfte kvaliteten på et givent slots vine. Et glimrende eksempel på dette er Château Pontet-Canet. Da familien Tesseron begyndte deres investeringer i midten af 1990erne løftede kvaliteten sig mærkbart. Tesseron-familien valgte først en omlægning til økologisk vinbrug – siden til biodynamisk, som har været med til betragteligt at løfte kvaliteten af vinen. I dag rangerer vinen fra Château Pontet-Canet prismæssigt og omdømmemæssigt på niveau med en vin fra 2. Grand Cru Classé på trods af sin klassificering som 5. Grand Cru Classé.

Chateau Figeac St. Èmilion Chateau Figeac St. Èmilion

Graves klassifikationen af 1959

De allerførste anlagte vinmarker i Bordeaux er de nordlige vinmarker i Graves. I dag kaldes appellationen Pessac-Léogan, og det er også her selve byen Bordeaux ligger. Selvom tilstræbelsen efter både appellation og klassifikation havde stået på i mange år, var det først i 1987, at appellationen Pessac-Léognan for alvor var en realitet.

Faktisk var det hensigten, at de bedste vine fra Graves skulle have været med på verdensudstillingen i Paris i 1855, og dermed også skulle have været en del af 1855-klassifikationen. Sådan blev det desværre ikke, da sygdomme hærgede i vinmarkerne. Dog blev Château Haut-Brion klassificeret som 1. Cru og dermed medregnet i 1855-klassifikationen af vinene på Médoc.

I 1953 fik Graves-Syndikatet godkendt deres klassificering af det franske INAO, der er instituttet, som beskytter appellationssystemet. Der var 16 slotte, som blev godkendt som Grand Cru Classé sammen med Château Haut-Brion, der var med i 1855-klassifikationen. I 1959 blev klassifikationen tilrettet, så den også omfattede områdets hvide vine. Og i 1987 kom så den endelige inddeling, der adskilte Graves i syd fra Pessac-Léognan i nord, hvor de bedste slotte ligger og er klassificeret i et ikke-hierarkisk system som Grand Cru Classé.

Her er link til en liste over klassificerede slotte

Saint-Emilion klassifikationen

Saint-Emilion kom aldrig med i den berømte 1855-klassifikation, og klassifikationerne i Médoc og Sauternes står som mejslet i massivt marmor, hvorfor de formentligt ikke vil se yderligere ændringer i fremtiden. Vinene i Grand Cru appellationen Saint-Emilion blev først klassificeret i 1955, og allerede i 1958 blev den revideret første gang.

Revideringen er også det, der gør Saint-Emilion-klassifikationen markant anderledes end de andre klassifikationer. Denne er ikke statisk,  r af en komité, der nedsættes af producenterne i området. Det skaber en mere gyldig klassifikation, hvor  den aktuelle kvalitet får direkte indflydelse på slottenes placering i klassifikationen de næste 10 år.

Siden første klassifikation i 1955 har der været syv revideringer – senest i 2022. Den seneste klassifikation har 85 slotte registreret med 71 som Grand Cru Classé og 12 som Premier Grand Cru Classé. I den sidste kategori er to slotte klassificeret som Premier Grand Cru Classé ’A’ som den absolut fineste kategori. Her er Château Pavie placeret, og senest er Château Figeac fortjent blevet føjet til.

Her er listen til 2022 klassifikationen

Den seneste klassificering blev foretaget i 2022, og der var ballade i den smukke by. Hvert slot skulle ansøge om at være med i den næste klassifikation og opfylde visse krav, som blev opstillet af INAO, da det er INAO, der er ansvarlig for klassifikationen.

Da tidsfristen udløb for ansøgninger, blev det konstateret, at to af de bedste slotte havde valgt ikke at ansøge om optagelse i den nye klassifikation. Det var Château Cheval-Blanc og Château Ausone, som begge har ligget i top siden første klassifikation. Tidligere har disse Châteaus fået stor gavn af klassifikationen, hvorfor de kunne prissætte deres vin højt. Nu er deres eget brand så stærkt, at de kan prissætte deres vin, som de ønsker. Derfor er de ikke længere afhængelige af klassifikationen.

Hvad denne beslutning kommer til at betyde, kan der kun gisnes om. Enten får det ingen betydning, da berømmelsen af disse slotte overstiger klassifikationen, eller også kan det få klassifikationen til at miste sin betydning.  

Château Ausone Saint-Émilion Grand Cru Château Ausone Saint-Émilion Grand Cru

Cru Bourgeois

Cru Bourgeois har eksisteret siden 1932, og i direkte oversættelse betyder det ”den borgerlige klassifikation”. Den blev oprettet for at fremhæve de vine fra Médoc, som ikke var blevet en del af den famøse 1855-klassifikaion. Således kan den defineres som et mellemled mellem Grand Cru Classé-vinene og de helt almindelige vine fra Médoc.

Denne klassifikation rummer slotte fra de otte store kommuner på venstre bred, nord for Bordeaux by – Medoc-halvøen. Det drejer sig om følgende kommuner: Médoc, Haut-Médoc, Listrac, Moulis, Margaux, Saint-Julien, Pauillac, og Saint-Estèphe . Cru Bourgeois har været e n betegnelse, der har været anvendt siden middelalderen om de bedre slotte.

Der har udelukkende været gode intentioner bag denne klassifikation, men i praksis har den haltet, og der har været behov for mange justeringer undervejs.

I 1932 blev der første gang lavet en officiel klassifikation med en liste af 444 slotte, der alle fik betegnelsen Cru Bourgeois. Denne liste fungerede i mange år uden redigering. I slutningen af seneste århundrede gik der fransk bureaukrati i listen, og nogle slotte ville gerne optages i klassifikationen. Endvidere var der andre slotte, som ikke længere producerede vin, der retfærdiggjorde deres plads på listen. Det afstedkom retssager, som resulterede i, at der blev nedsat en ny komité for at opdatere listen. I 2008 blev der derfor præsenteret en ny klassifikation med et helt nyt logo, og en frisk start var mere end kærkommen.

Den nye redigerede klassifikation var et skridt i den rigtige retning, om end den var administrativ tung. Det betød, at endnu en revision i 2018 skulle forsøge at luge ud i overflødige processor.

I 2020 kom så den nuværende liste, hvor antallet af slotte er blevet reduceret. Nu indeholder den kun slotte, som reelt fremstiller en vin i høj kvalitet, der har ret til betegnelsen Cru Bourgeois på etiketten. Det er ambitionen fra sammenslutningen, at denne liste skal revurderes hvert femte år for at holde den tidssvarende. Slottene klassificeres i tre kategorier, som følger:

 • Cru Bourgeois Exceptionnel (14 slotte i denne kategori)

Dette er den aktuelle liste over slotte

Cru Artisan

Cru Artisan er den mindste klassifikation i Bordeaux. Det er et gammelt udtryk fra området, der ofte har dækket over slotte, hvor ejeren selv boede og udførte størstedelen af arbejdet fra marken til aftapningen på slottet. I dag er det stadig små til mellemstore ofte familieejede ejendomme, hvor alt foregår på ejendommen. I 1989 blev Cru Artisan-syndikatet stiftet, og i 2004 blev betegnelsen godkendt fra Den Europæiske Union , så den nu må fremgå af etiketterne fra de klassificerede slotte.

 for vinproducenterne i regionen er at klassificere hver 5. år for at holde listen aktuel. Den seneste liste indeholder 40 slotte, der alle er beliggende på Medoc-halvøen.

Se listen over Cru Artisan slotte her

De autonome slotte i Bordeaux

 . Det kan være slotte, som mener, de er blevet forbigået på et tidspunkt eller bare aldrig har været en del af systemet. Disse slotte vil kun fremgå med deres oprindelse på etiketten uden at være klassificeret i nogen af overstående klassifikationer. De m berømte producenter i denne kategori er Château Sociando-Mallet, der engang var Cru Bourgeois, men som producerer vine på niveau med Grand Cru Classé.

Et andet eksempel er  den nye bølge af moderne/naturlige vinproducenter, der slet ikke vil være en del af systemet. De fremstiller vine på nye måder med nye tankegange samt i en stil, der ikke umiddelbart passer ind i de meget traditionelle klassifikationer fra Bordeaux. Dette kan absolut også være interessante vine, der bryder med normerne og viser nye veje at gå.

Et eksempel, som bestemt  er værd at nævne, er Liber Pater. Ejeren af Liber Pater er en visionær mand – Loïc Pasquet  fremstiller en vin, hvor han skuer mere bagud dog med tanke på fremtiden. Han laver forsøg med gamle druesorter, gamle beplantningsmetoder og lagring i amfora fremfor traditionelle fade. En høj pris per flaske indikerer også, at nogle finder disse vine meget interessante.

Det er derfor fuldt forståeligt, at selv den bedste vinkender kan fare vild i den franske klassifikationsjungle. Og med både statiske, foranderlige og ikke-definerbare klassifikationer bliver navigationen ikke lettere. Det bliver formentligt aldrig anderledes i Bordeaux, hvorfor ovenstående forhåbentligt kan agere kompas.

Bliv kontaktet af RareWine Invest

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt - ganske uforpligtende naturligvis.