Markedsanalyser - Bordeaux - 2. maj 2024

En Primeur: En dybdegående analyse af Bordeaux 2023

RareWine Invest står fast på Bordeaux' no-show! Vi har besluttet at fravælge 2023 En Primeur og opfordrer investorer til at være forsigtige. Her er hvorfor...

RareWine Invest står fast på sin beslutning om at holde sig væk fra Bordeaux' no-show! I skarp kontrast til de fleste vininvesteringsfonde, der i øjeblikket er opslugt af En Primeur 2023, har vi valgt at stå over og anbefaler på det kraftigste investorer at udvise forsigtighed. Vores sædvanlige strategi går ud på at præsentere forskellige investeringscases understøttet af data, men denne gang giver vores analyse et mere nuanceret perspektiv på En Primeur 2023...

En Primeur-systemet, som er dybt forankret i Bordeaux' vinproduktionstradition, har længe været en hjørnesten i vininvesteringslandskabet. Men når vi dykker ned i detaljerne i En Primeur 2023-udgivelsen, er det vigtigt med en nuanceret forståelse for at forstå dens konsekvenser på dagens marked.

Forstå En Primeur-systemet

Historisk set har En Primeur-systemet givet investorer en unik mulighed for at sikre sig Bordeauxvine til favorable priser, før de blev tappet på flaske og sendt på markedet. Denne praksis gav producenterne mulighed for at måle efterspørgslen, sikre cash flow og skabe tidlig begejstring omkring deres årgange. Alligevel er systemets effektivitet blevet undersøgt for nylig, hvilket har givet anledning til en revurdering af dets rolle i vininvesteringssfæren.

Prisnedsættelser er måske ikke nok til at redde En Primeur-systemet

I modsætning til den forventning, der typisk omgiver Bordeaux' En Primeur-udgivelser, er udsigterne for 2023-årgangen præget af usikkerhed. Et forventet prisfald på 30 % afspejler bestræbelserne på at revitalisere En Primeur-systemet under udfordrende markedsforhold.

Det, der virkelig er brug for her, er en frigivelsespris, der accepteres af det sekundære marked og sikrer en positiv prisudvikling derefter i videst muligt omfang. I bund og grund bevarer det et investeringsafkast for køberen. Der er dog flere underliggende faktorer, som udfordrer effektiviteten af denne tilgang:

  • Faldende efterspørgsel: Bordeaux En Primeur har mistet sin tiltrækningskraft på grund af forbrugernes skiftende præferencer og den nye markedsdynamik. På trods af en målrettet indsats for at stimulere interessen er efterspørgslen efter Bordeaux-vine stagneret, hvilket udgør en betydelig udfordring for En Primeur-modellen.

    Det sekundære marked er oversvømmet med stærkt nedsatte restlagre, som ofte består af vine fra fremragende årgange, der er prissat tæt på - og nogle gange endda lavere end - de 2023'ere, der diskuteres her. 2021 Chateau Haut-Brion, 2021 Chateau Angelus, 2020 eller 2021 Chateau Pavie, for at nævne nogle få eksempler, handles til priser, der er lavere end de nedsatte 2023-priser.

    Med det forventede prisfald på 30 % i 2023 forventes det desuden, at meget af 2022-årgangen vil blive solgt for mindre end den oprindelige frigivelsespris, når den kommer på markedet.

  • Økonomiske forhold: Dertil kommer, at en betydelig mængde ekstra lagerbeholdning ligger på lager over hele verden og mister værdi, mens den venter på en efterspørgsel, som endnu ikke har materialiseret sig.

    Stigende låne- og lageromkostninger har yderligere belastet En Primeur-systemets levedygtighed. Med låneomkostninger, der er steget til det tredobbelte af 2020-niveauet, og stigende lageromkostninger står producenterne over for et stigende økonomisk pres, der truer modellens bæredygtighed.
  • Kvalitetovervejelser: Mens Bordeaux har en historie med at producere ikoniske årgange, lever 2023-udgivelsen ikke op til forventningerne med hensyn til kvalitet og markedsappel. I betragtning af at frigivelsespriserne for 2021 og 2022 aldrig rigtig blev omfavnet af markedet i starten, bliver det desuden meget udfordrende at afgøre, om en prisreduktion alene er tilstrækkelig til at redde systemet.

Mads Jensen, CEO for RareWine Group, siger det på denne måde:

"Selv om Bordeaux har en særlig plads i mit hjerte, er det afgørende at sætte personlige følelser til side. Investeringsudsigterne for 2023-årgangen ser dystre ud. Man skal være påvirket af kommercielle motiver for at hævde noget andet. Vurderingerne tyder ikke på andet end middelmådighed, og selv med et potentielt prisfald på 30 % er der bedre årgange til rådighed til mere favorable priser. Naturligvis kan man finde nogle få magiske vine i hver årgang, men det kompenserer ikke for det overordnede billede af investeringscasen for 2023."

Mads Jensen, CEO hos RareWine Group, smager på vin Mads Jensen, CEO for RareWine Group, er forsigtig med hensyn til investeringspotentialet for En Primeur 2023.

Datapunkter væk fra Bordeaux

Hos RareWine Invest går vi til vininvesteringer med en datadrevet tankegang, der er baseret på empirisk analyse og markedsindsigt. Vores beslutning om ikke at deltage i En Primeur 2023 afspejler en gennemtænkt tilgang til investeringer, som er baseret på vores vurdering af markedsdynamikken og de økonomiske realiteter.

Der vil altid være positive investeringscases i Bordeaux, men data tyder på begrænsede muligheder i 2023-årgangen. Ved at analysere de 23* mest fremtrædende slotte, bortset fra Petrus, Le Pin og Latour, som er en historie for sig selv, er der kun en håndfuld sager, som anses for at være relevante for investeringer i 2023 En Primeur-kampagnen. Og disse få sager er svært tilgængelige.

Vi har sammenlignet "Ex Chateau Release Prices" for 2022-årgangen med "Anticipated Ex Chateaux Release Prices" for 2023 ved at fratrække de forventede 30 %. Den samme metode er blevet brugt til at beregne de "forventede Ex Negociant-frigivelsespriser" for 2023. Vi har også indsamlet markedspriserne fra Liv-Ex, Wine-Searcher, RareWine Trading og tilbuddet fra Bordeaux-negocianter på de seneste årgange fra 2016 til 2022 og beregnet forholdet mellem pris og point ved hjælp af scores fra Wine Advocate (WA).

Vi har lavet det, vi kalder et "Fair Value Methodology"-ark, som sammenligner 2023-årgangen med årgangene fra 2016 til 2022, og som viser, at på trods af en beregnet prisreduktion på 30 % på 2023-årgangen er vinene under 18 % billigere pr. point end den gennemsnitlige pris pr. point på tværs af årgangene fra 2016 til 2022. Det understreger, at 2023-årgangen i bedste fald er gennemsnitlig, og at prisforhøjelser er højst usandsynlige i de kommende år. Pris-per-point-forholdet er for højt. Hvis priserne skulle stige, ville det være muligt at finde bedre kvalitet til en billigere pris i de ældre årgange.

Det faktum, at de forventede ex negociant-frigivelsespriser for 2023 er analyseret uden en forhandlermargin, bidrager til fortvivlelsen. Margenen er allerede inkluderet, når man bruger markedspriserne til at beregne pris-per-point-forholdet for årgangene før 2023. Medmindre du har direkte adgang til at købe 2023-vine fra forhandleren, er det svært at finde en investeringscase.

* Chateau Cheval Blanc, Chateau Lafleur, Chateau Montrose, Chateau La Conseillante, Chateau Pichon Comtesse, Chateau Lafite-Rothschild, Chateau Les Carmes Haut-Brion, Chateau Calon Segur, Chateau Pontet Canet, Chateau Figeac, Chateau Canon, Chateau Palmer, Chateau Haut-Brion, Chateau Margaux, Chateau Ausone, Chateau Angelus, Chateau Cos Estournel, Chateau Leoville Las Cases, Vieux Chateau Certan, Chateau Mouton-Rothschild, Chateau La Mission Haut-Brion, Chateau Lynch Bages & Chateau Beychevelle.

Flere risici og mere usikkerhed

Lad os forestille os et scenarie, hvor en vinhandler fastsætter en margin på 10 % for 2023-årgangen. Den relative værdi i forhold til tidligere årgange synes derfor højere, hvilket gør den opfattede reduktion på 18 % tættere på 8 %.

Desuden er alle scores for 2023-årgangen foreløbige barrel scores, som kun giver en indikation af kvaliteten. Den endelige vurdering kommer, når vinen er tappet på flaske og officielt frigivet til markedet. Det introducerer et element af usikkerhed sammenlignet med tidligere årgange med etablerede scores, hvilket gør 2023 til et større sats. Alligevel skal vi forholde os til lagrene på chateauerne, og hvad det gør ved prisfastsættelsen, mens vi spændt venter på forbruget.

Anden opfattelse
For at være fair er Wine Advocates' score ikke den eneste sandhed. Derfor har vi gentaget ovenstående metode med Vinous (VI)-scores, men konklusionen er stort set den samme. Faktisk ser det mere dystert ud, hvis vi bruger scores fra Vinous for de fleste vine. Den samlede prisreduktion pr. point er mindre end 17%, men alligevel skal vi lægge en margin til forhandlerne.

Erfaringer fra En Primeur 2023

Et prisfald på 30 % for nogle få chateauer som Cheval Blanc, Lafleur, Beychevelle, Les Charmes Haut-Brion og til en vis grad Montrose (afhængigt af den endelige score - 99 eller 100 vil gøre den attraktiv) vil udløse et massivt købssignal. Samlet set kan et fald på 30 % gøre vinene fra 1. cru til en attraktiv investeringsmulighed. Hvor attraktiv denne case er, afhænger dog også af de mindre attraktive muligheder, du måske skal købe sammen med 1. cru-vinene.

På den anden side viser data, at bl.a. Angelus, Figeac, La Conseillante, Canon, Palmer, Haut-Brion og Cos Estournel vil være de mindst attraktive investeringscases fra 2023, medmindre priserne reduceres væsentligt mere end de angivne 30 %.

For at sætte tingene i perspektiv kan en forventet frigivelsespris for Cos Estournel på 130 € pr. flaske (uden købmandens margin) meget vel være 30 % lavere end i 2022. Det er dog stadig dyrere end 2019-årgangen, som i øjeblikket handles fra €105 til €115, inklusive købmandens margin. De bekræftede scores for 2019 er henholdsvis 97+ og 97 af WA og VI. Barrel-scores for 2023 indikerer ikke mere end 94 til 96 point.

Et andet fund er et signifikant positivt forhold mellem værdi og kvalitet i årgang 2017 for næsten alle vine – hvilket igen sætter 2023 i et dårligt lys sammenlignet med 2017.

Naturligvis er dette mere komplekst, end det måske ser ud til. Yderligere prisnedsættelser eller bedre scores end angivet kan ændre billedet, men det er ren spekulation.

Hvad med Petrus, Le Pin & Latour?

Der er altid undtagelser at finde. Petrus og Le Pin er baseret på forskellige allokeringsordninger, og deres sparsomme eksistens vil sandsynligvis gøre dem til attraktive investeringer afhængigt af, hvad du ellers er forpligtet til at købe.

Chateau Latour er også baseret på en anden udgivelsesmodel, så den er svær at sammenligne med 2023 En Primeur.

Megatrends ændrer forbrugernes præferencer

Mens megatrends omformer forbrugernes præferencer, står Bordeaux over for et afgørende øjeblik. Mens tradition og prestige forankrer dens arv, er tilpasning bydende nødvendig for at være relevant på et dynamisk marked. Forbrugernes adfærd ændrer sig i retning af lettere kost; vi spiser mindre kød og mere økologisk mad. Det favoriserer vine med et lettere udtryk end det, vi har vænnet os til fra Bordeaux. Vi er fortalere for begrænsede strategiske og selektive investeringer i Bordeaux, og vi er opmærksomme på vinens udvikling og potentiale for transformation.

Man skal være forsigtig med at købe 2023 Bordeaux som investering - selv til 20-30% under sidste års frigivelsespriser! Husk, at købmandens margin stadig ikke er lagt til, og sandsynligvis er køb af de bedste sager også ofte betinget af køb af andre mindre attraktive sager. Bortset fra de ovennævnte få gode kasser vil vi måske se prisnedsættelser med de mængder, der allerede er akkumuleret fra tidligere og ofte bedre årgange.

Trods forbehold over for dette års En Primeur-investeringspotentiale sætter vi stor pris på vinenes arv. Ikoniske årgange som 1945, 1961, 1982, 1989 og endda 2005 og 2016 fortsætter med at fascinere entusiaster verden over. Ikke desto mindre advarer vi investorer om at træde varsomt og overveje alternative muligheder for vininvesteringer. Som nævnt har 2017 et attraktivt pris-per-point-forhold. Også 2018, 2019 og 2020 tilbyder et godt forhold mellem pris og kvalitet sammenlignet med 2023-årgangen.

Konklusionen er, at En Primeur 2023-udgivelsen indvarsler en kritisk fase for Bordeaux' vinindustri. Mens der arbejdes på at revitalisere En Primeur-systemet, er fremtiden stadig usikker. Når investorer afvejer deres muligheder, er en nuanceret forståelse af markedsdynamik og nye tendenser afgørende for at kunne navigere i de komplekse forhold, der gør sig gældende for vininvesteringer.

Bliv kontaktet af RareWine Invest

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt - ganske uforpligtende naturligvis.