Markedsanalyser - 29. oktober 2019

3. kvartal 2019: Vin giver stabilitet, tryghed og stærke champagneafkast

En beretning om kvartalet der er gået, markedets tilstand og vins enestående egenskaber i krisetid

Salon leverer store afkast i usikkert marked

2019 har indtil videre været præget af stagnerende vinpriser, hvor en væsentlig del af årsagen formentligt skal findes i den igangværende handelskrig, uroen i Hong Kong og de igangværende brexit-forhandlinger, men i særdeleshed takket være Salon sendes Champagne i plus 4,0 % for året.

Champagne er måske 3. kvartals vigtigste overskrift. De store huse har på skift sendt deres respektive årgang 2008 på markedet i det ene festfyrværkeri, der har afløst det næste. Dette er sket til rekordhøje priser, hvilket har medvirket til at hæve priserne yderligere på de ældre årgange. Sekundære årgange fra Dom Pérignon og Cristal har været interessante at følge, men det er ved Salon vores kraftigste anbefalinger har været og ligeledes her vi har oplevet de største prisstigninger – mere om det længere nede i artiklen.

Men selvom de perlende dråber giver anledning til glæde blandt champagneinvestorerne, er der indikationer på at ikke alle investorer glæder sig lige meget og en usikkerhed hersker i markedet. 2019 har nemlig budt på den største flugt fra aktiemarkedet siden finanskrisen og er man eksponeret i aktier bør der overvejes hvordan man vil forholde sig, hvis man frygter at de finansielle markeder står overfor en større korrektion og mulig recession. Om bekymringen er begrundet, er op til den enkelte at vurdere, men der kan læses mere om krisetegn og sikker kapitalbevaring længere nede i artiklen.

Champagne med et plus på 4,0 % for de første tre kvartaler af 2019 sender vin i plus med 1,0 % året til dato. Verdens investorer opererer i et yderst nervøst marked og det kan dermed give mening at kigge på vin som et aktiv der ikke blot giver afkast, men ligeledes kan skabe tryghed og sikre kapital i et ustabilt marked.

Afkast 2019

Således ser resultatet for årets første 3. kvartaler ud. Læs videre under tabellen og bliv klogere på den generelle markedssituation og hvorfor nu måske er et rigtig godt tidspunkt at risiko-evaluere sine investeringer. 

Kategori1. kvartal2. kvartal3. kvartalYTD
Bordeaux3,5%-3,3%0,7%0,7%
Bourgogne-1,5%-4,4%5,2%-1,0%
Champagne5,5%-4,4%3,1%4,0%
Rest of World2,0%-3,6%2,4%0,7%
RWI-Indeks*1,8%-4,1%3,5%1,0%
Aktier**12,8%3,0%2,6%19,2%
*Et indeks sammensat af fire Liv-ex indeks: Bordeaux 500 (10 %), Burgundy 150 (40 %), Champagne 50 (30 %) samt Rest of World 50 (20 %) rebalanceret månedligt, omregnet til EUR. **MSCI Europe net total return omregnet til EUR/DKK

Urolighederne fortsætter: Brexit, Hong Kong og Trump

I seneste kvartalsrapport satte vi fokus på usikkerheder, som fortsat trækker overskrifter i dagspressen og ligeledes påvirker vinmarkedet. Dette være sig brexit, uroen i Hong Kong og den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina.

Der var ved kvartalets afslutning fortsat ingen afklaring omkring brexit, men selvom der bliver raslet med sablerne om genvalg, hårdt brexit mm. er der i sagens natur ingen der ved hvad der kommer til at ske – eller hvornår. Selvom vi spår, at brexit ikke får nogen mærkbar betydning for vinpriser og afkast på den lange bane, er brexit-forhandlingerne og den øgede usikkerhed, generelt set, med til indirekte at påvirke vinpriserne negativt.

Salget af vin og spiritus i Sydøstasien er fortsat svækket grundet uroen i Hong Kong angående byens fremtid. Hong Kong er centrum for vinhandel og distribution i Sydøstasien og importen her rapporteres til at være 10 % lavere end samme tidspunkt sidste år. Dette har naturligvis konsekvenser for vinpriserne her og nu, men i stedet for prisfald leder det blot til stagnerende priser. Grunden hertil skal findes i at den globale efterspørgsel på de mest eksklusive vine er mange gange udbuddet, hvilket betyder at en svækkelse af ét marked blot leder til, at vinen bliver solgt andetsteds, ofte uden bemærkelsesværdige prisændringer.

Handelskrigen mellem USA og Kina eskalerer fortsat med straftold på en bred vifte af varegrupper på svimlende milliardbeløb. Men handelskrigen synes desuden at bredde sig til resten af verden og d. 18. oktober 2019 trådte en ny amerikansk importtold i kraft på en lang række europæiske produkter, herunder fransk vin. Nyheden er naturligvis uden betydning for 3. kvartal i år, men indikerer at den globale handelskrig formentlig ikke afsluttes lige foreløbigt.

Handelskrig påvirker vinpriserne Handelskrigen fortsætter ufortrødent og afslutningen synes ikke nært forestående

3. kvartal i vininvestorens perspektiv

Efter et enkelt kvartal i modvind viser vin igen fornuftige takter og du får her et overblik overblik med de vigtigste højdepunkter fra de fire forskellige kategorier vi arbejder i.

Bourgogne er tilbage på sporet

Efter to kvartaler med negativt afkast, rapporterer Liv-ex igen om stigende Bourgognepriser (+5,2 %) i årets tredje kvartal, og er efter årets første 9 måneder nede med 1,0 %, og dermed eneste område i RWI-indeks, som fortsat er i minus.

Afkastet i Bourgogne var ifølge Liv-ex data på +5,2 % i 3. kvartal 2019, og -1,0 % for året til dato, hvilket groft kan oversættes til at priserne i 2019, efter et mindre fald, er tilbage i nærheden af samme niveau, som ved årsskiftet.

Årgang 2008 hæver baren i Champagne

Prisstigningerne der gør, at champagne indtil videre i 2019 er 4,0 % i plus, skyldes i høj grad det seneste års frigivelser af tophusenes årgang 2008. Disse frigivelser har som udgangspunkt sat helt nye standarder for hvor meget prisen kan sættes op når en ny årgang afløser den forrige, hvilket har haft en positivt afsmittende effekt på de ældre årgange, der til dels har oplevet lignende prisstigninger.

Som tidligere nævnt har salon været vært for de største prisstigninger og deres nyligt frigivne årgang 2008, der kan betragtes som en årets vigtigste frigivelse, har sprunget skalaen for hvad en ny årgang af Salon kan koste. Dette har kun skabt yderligere interesse for kult-champagnehuset: De tre foregående årgange (2004, 06, 07) har oplevet prisstigninger på mellem 13 % og 22 % dette kvartal og har i gennemsnit leveret et afkast på mere end 25 % i 2019 indtil videre.

Har du nået at investere i champagne fra den allerede legendariske årgang 2008? Du kan nå det endnu, selvom flere huse snart bevæger sig ind i den afsluttende fase inden der meldes udsolgt fra egne lagre. Dette er typisk tidspunktet der markerer starten for prisstigninger. Kontakt os for nærmere information.

Afkastet i Champagne er ifølge Liv-ex data på +3,1 % i 3. kvartal, men ses der bort fra Salon og nogle andre topproducenter er champagnepriserne ligeledes midlertidigt stagneret.

Læs mere om Salon i vores anbefaling fra 2. maj 2019: Perfekt timing for investering i Salon

 

Investering i 2008 Salon 2008 Salon i Limited Edition Oenotheque Case har sprunget skalaen for hvad en ny årgang fra Salon kan koste.

Bordeaux: Skuffende En Primeur-salg

Der er ikke sket meget med priserne blandt de bedste bordeauxvine i 3. kvartal og de store Chateauer måtte, trods en stærk årgang 2018 med flere 100 points vine, se salget dykke sammenlignet med den lignende årgang 2016.

Årsagen skal formentligt findes i en faldende efterspørgsel efter bordeauxvinene samt en manglende vilje til at tilpasse priserne herefter.

Afkastet i Bordeaux var ifølge Liv-ex-data på +0,7 % % i 3. kvartal 2019, og +0,7 % for året til dato. Dermed kan det overordnet set siges, at bordeauxpriserne hverken er faldet eller steget i løbet af 2019.

Italiensk er sagen i Rest of World

Den lidt ukurante kategori, Rest of World dækker over alt ikke-fransk vin og spiritus, og selvom Liv-ex rapporterer om en stigning på 2,4 %, er det i året-til-dato afkastet på 0,7 % sandheden skal findes.

Der findes i denne kategori både vine der er faldet en smule og ligeledes steget, men kigges der mod de italienske vine er der fest og fremgang. De store supertoscanere er på fremmarch hvor eksempelvis Sassicaia for alvor stjæler rampelyset.

Læs mere her: Supertoscaner når nye højder: Hele verden holder øje med Sassicaia

investering i Sassicaia 2016 Sassicaia stjæler rampelyset og har desuden været en attraktiv investeringscase blandt vores investorer

Aktieinvestorerne flygter i sikkerhed – banker krisen på?

Den globale politiske uro og ustabilitet kan aflæses i aktiemarkedet og de seneste seks måneder har budt på den største flugt ud af aktiemarkedet siden første halvdel af 20083 - altså siden finanskrisen for alvor tog fat.

Investorerne har i stedet øget deres beholdning af kontanter og korte obligationer, hvilket har sænket de i forvejen rekordlave renter yderligere. Samtidig er guldprisen ved udgangen af 3. kvartal 33 % højere end samme tidspunkt sidste år, hvilket er endnu en indikation på at investorerne flygter til hvad der traditionelt set har været sikre aktiver.

Kontanter, korte obligationer og guld har været og er fortsat investorernes foretrukne havn når det trækker op til finansielt stormvejr, men det er ikke uden risiko. Den så velkendte lov om udbud og efterspørgsel gælder ligeledes her og med masseflugten fra aktiemarkedet er renten på obligationerne gået ned og prisen på guld gået op.

Skiftet til de kontante aktiver sker naturligvis for at undgå tab som direkte følge af faldende aktiepriser, men netop i opfattelsen af sikkerheden i disse aktiver ligger risikoen: For hvad sker der eksempelvis med guldprisen, hvis IKKE markedet korrigeres, optimismen vender tilbage og investorerne på kort tid igen veksler guld til aktier?

Et guldafkast på 33 %, som har været tilfældet det seneste år, virker bestemt attraktivt, men den eksponerede risiko øges blot når prisstigningerne primært skyldes søgen efter sikker havn. Optimismen vil nemlig igen vende tilbage, havnen vil forlades og priserne vil dermed igen falde – med tab til følge.

Er du eksponeret i aktier bør du overveje hvordan du vil forholde dig, hvis du frygter at de finansielle markeder står overfor en større korrektion og mulig recession. Overvejer du, eller er du allerede, som rigtig mange andre, eksponeret i de kontante aktiver, bør du overveje risiciene nøje. 

3: Bloomberg, 11. oktober 2019

Alternativ investering Prisen på guld er steget med 33 % i 2019, men dette kan være et krisetegn

Vin er den sikre, uopdagede havn

Vinpriserne har historisk set været stigende i opgangstider og stabile når pessimismen har domineret. Prisfald har tidligere været marginale og midlertidige og vin har de seneste 15 år leveret stabile, høje afkast i gode tider og sikret investorerne i krisetid, med en sikker havn fra stormvejr.

At vinpriserne ikke er steget markant i 2019, giver god mening set i forhold til den modvind der nærmest er total på vinmarkedet. Men at vinpriserne ikke er steget i takt med flugten fra aktier, indikere at kun ganske få har opdaget vinens enestående egenskaber som værende det oplagte sted at placere kapital i tider med høj usikkerhed.

Skulle investering i vin blive mere udbredt i fremtiden, vil dette blot øge efterspørgslen endnu mere, hvilket vil sætte yderligere fart i de prisstigningerne, som det øgede konsum naturligt medfører.

Så længe vin fortsat kun udsættes for begrænset spekulation vil risikoen forblive lav. Skulle det modsatte ske, vil en øget efterspørgsel betyde prisstigninger, hvilke vil komme eksisterende investorer til gode.

Rare Wine Invest mener

Oven på 2018 som et rekordår, kan 2019 indtil videre føles lidt fladt, men her gælder det om at huske vins enestående kvaliteter som investeringsaktiv og at vin desuden er en aktivklasse med lang tidshorisont. Med dette i tankerne har vin historisk set leveret høje afkast kombineret med lav risiko.

Den globale politiske uro og ustabilitet smitter af på vinmarkedet, såvel som de finansielle markeder, men trods dette, bevarer vin i udgangspunktet sin værdi mens usikkerheden eksempelvis kan aflæses i aktieprisernes dans op og ned.

De seneste kvartaler har vi set den største veksling af aktier til kontanter og guld siden finanskrisen, og det er især de professionelle investorer med kapitalbevarende fokus, der i disse dage går i defensiven.

Champagne, som må betragtes som kvartalets vigtigste overskrift, hører til blandt de mindst risikofyldte områder, når vi taler vininvestering. På grund af de forholdsvis store mængder og ditto konsum, er champagne mindre prisfølsom, og har historisk set leveret ekstremt stabile afkast.

Overvejer man at sælge ud af aktiebeholdningen og søge mod sikker havn, kan man alternativt øge eksponeringen i vin og især champagne, som de seneste 15 år har outperformet aktiemarkedet, og som tilmed har bevist sig særdeles kriseresistent.

Rare Wine Invest er ikke i tvivl: Champagne er det nye guld

Bliv kontaktet af RareWine Invest

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt - ganske uforpligtende naturligvis.