Markedsanalyser - Øvrige - 2. august 2019

2. kvartal 2019: Svækket britisk pund og politisk uro

International uro og et svækket britisk pund påvirker verdens vinmarkeder.

2. kvartal 2019: Svækket britisk pund og politisk uro

En svækkelse af det britiske pund (GBP) overfor både EUR (-3,9 %) og USD (-2,6 %), uro i Hong Kong, manglende udsigter til en snarlig afslutning på den amerikansk-kinesiske handelskrig samt fortsat manglende afklaring omkring brexit, var medvirkende til at 2. kvartal 2019 blev et af de relativt sjældne kvartaler med negativt afkast på vinmarkedet.

Faldet i GBP-kursen i løbet af 2. kvartal, har dog gjort det billigere at købe nogle vine i England, som på den korte bane midlertidigt er blevet billige pga. valutakursen. Dette giver muligheder for at købe op med rabat i 3. kvartal.

Se her hvilke vine du lige nu kan købe med stor rabat: Ubalance giver købers marked: Invester nu med rabat

Den igangværende handelskrig mellem USA og Kina samt uro i Hong Kong må antages at have været medvirkende til at efterspørgslen fra Kina og det øvrige Sydøstasien fortsat er svækket, og salget til Sydøstasien er lavere i dag end den var på samme tidspunkt sidste år. En afklaring af disse to usikkerheder bør have positiv effekt på den sydøstasiatiske efterspørgsel.

Efter et 2018, hvor vin leverede et rekordafkast på 14,5 % mens aktier tabte 10,8 %, har aktiemarkedet leveret et afkast på 17,4 % i første halvår af 2019, mens vinmarkedet har tabt 2,4 % i samme periode. Vinmarkedet tilpasser sig langsommere end aktiemarkedet, hvorfor det ikke kan udelukkes, at vinpriserne i 2. kvartal, med en del forsinkelse, har været påvirket af det dårlige afkast på aktiemarkederne i slutningen af sidste år. Det bør i denne forbindelse bemærkes, at vinmarkedet, med et afkast på 18,7 % de seneste 24 måneder, fortsat har leveret bedre afkast end aktiemarkedet de seneste to år.

Afkast 2019

Kategori1. kvartal2. kvartalYTD
Bordeaux+3,5 %-3,3 %+0,1 %
Bourgogne-1,5 %-4,4 %-5,8 %
Champagne+5,5 %-4,4 %+0,9 %
Rest of World+2,0 %-3,6 %-1,7 %
RWI-Indeks*+1,8 %-4,1 %-2,4 %
Aktier**+12,8 %+3,0 %+17,4 %

*Et indeks sammensat af fire Liv-ex indeks: Bordeaux 500 (10 %), Burgundy 150 (40 %), Champagne 50 (30 %) samt Rest of World 50 (20 %) rebalanceret månedligt, omregnet til EUR.

**MSCI Europe net total return omregnet til EUR

Sammenlagt er der sket et fald i vinpriserne i 2. kvartal, og RWI-indekset beretter om et afkast på -4,1 %, idet dette data er en smule forurenet af store udsving i det britiske pund i løbet af kvartalet. Et mere retvisende billede opnås, hvis man kigger på år til dato (YTD), hvor afkastet har været -2,4 %, som overvejende stammer fra et fald i priserne på bourgognevine.

 

RWI-indeks

RWI-indekset er et indeks sammensat af fire forskellige indekser fra vinbørsen, Liv-ex, og har til formål at tracke prisudviklingen på de vine Rare Wine Invest anbefaler.

Liv-ex, som er verdens største vinbørs, har base i London og da hovedparten af handlerne her foregår i GBP, leveres dataen til RWI-indekset også i GBP. Dermed kan omregningen fra GBP til EUR, der er den valuta Rare Wine Invest opererer i, kan i situationer hvor pundet styrkes eller svækkes, give data der vidner om enten lavere eller højere afkast, end det reelt er.

Svækket britisk pund giver købers marked

Når London er centrum for verdens vinhandel, og når verdens største vinbørs Liv-ex samt omtrent halvdelen af verdens større internationale vinhandlere er hjemhørende i England, kan udsving i prisen på det GBP påvirke de globale vinpriser.

Når de engelske vinhandlere, som typisk har store vinlagre* og som i udgangspunktet prissætter deres vin i GBP, og kun sjældent justerer deres priser for udsving i GBP-kursen, kan der opstå nogle spændende situationer på vinmarkedet. Især fald i GBP kan give muligheder for at købe nogle vine billigt ind.

Læs her hvordan du kan udnytte det svækkede britiske: Ubalance giver købers marked: Invester nu med rabat

*egne vinlagre samt investorers vinlagre under administration.

 

Det sker når det britiske pund svækkes

Hvis kursen på GBP falder og hvis de engelske vinhandlere ikke justerer deres priser herfor, bliver det (for en kortere periode) billigere at købe vin i England. Hvis der ikke er tale om en ændring i den globale efterspørgsel, vil de internationale vinhandlere løbende handle markedet effektivt. Det betyder at de vine som er blevet billigere, fordi de handles i GBP, i praksis vil blive opkøbt og videresolgt til global markedspris i det omfang og tempo som det globale marked kan aftage disse.

Er den globale efterspørgsel stor og er det engelske udbud af en bestemt vin begrænset, bør markedet hurtigt handle prisen effektiv, og den globale markedspris bør kun blive påvirket kortvarigt og i begrænset omfang.

Er det engelske udbud derimod stort eller er der tale om en nyere vin, som de engelske distributører fortsat kan købe hos producenten til en fast pris i GBP, vil effektiviseringen af markedet i princippet tage længere tid og den globale markedspris kan falde midlertidigt, men vil i så fald typisk rette sig de efterfølgende kvartaler.

En svækkelse af det britiske pund kan medføre midlertidige prisfald på nogle vine. I praksis kan der opstå en situation hvor den globale økonomi og vinmarkedet er uændret, men hvor nogle vine, pga. fald i GBP-kursen, kan købes med ”rabat” i en kortere periode.

Sydøstasiatisk efterspørgsel påvirket af uro i Hong Kong

Hong Kong er en bystat og alle der bor i Hong Kong ved, at byens liberale selvstyre, er byens helt store aktiv. Uden sin særstatus ville Hong Kong blot være en by i Kina og i direkte konkurrence med Kinas finanscentrum, Shanghai.

Hong Kong har siden starten af juni har været plaget af voldsomme demonstrationerne, som har fået mere end en million mennesker til at gå på gaden i protest mod den udleveringsaftale med Kina, som Hong Kongs politiske leder Carrie Lam siden marts har forsøgt at få godkendt i bystatens lovgivende forsamling. Udleveringsaftalen anklages for at ville underminere bystatens selvstyre og defakto indføre kinesisk censur i Hong Kong – noget der potentielt kan blive starten på enden for Hong Kong som vi kender det i dag.

Når en by som Hong Kong oplever uroligheder, og i det meste af juni har været i en form for undtagelsestilstand, går det også ud over de virksomheder, som holder til i byen – også de internationale vinhandlere.

Uroen i Hong Kong kan med rimelighed antages at have været medvirkende til at salget til Hong Kong, er lavere i 2. kvartal 2019 end i samme periode året før, hvilket sandsynligvis har påvirket vinpriserne negativt i 2. kvartal.

Hong Kong juli 2019 Juni 2019: Mere end en million mennesker gik på gaden i Hong Kong i utilfredshed med et forslag om en udleveringsaftale med Kina

Usikkerhed giver sjældent mådehold

Når flere drikker vin og når vindrikkerne bliver rigere og bliver mere bekymringsfrie stiger efterspørgslen efter vin og priserne stiger som konsekvens heraf. Vinpriserne er altså et produkt af antallet af vindrikkere, deres rigdom og deres humør. Selv i et marked hvor flere drikker vin og rigdommen i verden stiger, kan øget usikkerhed få humøret og optimismen til at falde, hvilket kan sænke efterspørgslen og dermed priserne.

Da frygten for en langtrukken handelskrig mellem USA og Kina blev øget, som vi så det i 3. kvartal 2018, skabte det usikkerhed på det kinesiske marked især, som reagerede med større mådehold og deraf afledt lavere efterspørgsel.

Da frygten for en større global korrektion af aktiemarkedet steg og da snakken om et svækket Kina tog til i kølvandet på et aktiemarked som gik i minus med 12,8 % i 4. kvartal, steg usikkerheden og mange, især i Asien, holdt igen.

Selvom aktiemarkederne i 2019 har mere end indhentet tabet fra 4. kvartal 2018, og verden er rigere end nogensinde, er optimismen endnu ikke på samme niveau som sidste sommer. Dermed spiller usikkerheden på flere vigtige markeder fortsat en rolle og mådehold veksles til lavere efterspørgsel – dog fortsat mest i Asien.

Uroen i Hong Kong og fortsat amerikansk-kinesiske handelskrig har øget usikkerheden i Sydøstasien, som fortsat udviser mådehold, og som må forventes at vare indtil der er afklaring i forhold til disse to emner. Faldet i efterspørgslen er overvejende begrænset til Sydøstasien, mens efterspørgslen i resten af verden er relativt upåvirket.

Uroen i Hong Kong og den fortsatte handelskrig mellem USA og Kina antages at have medført et fald i den sydøstasiatiske efterspørgsel, som har påvirket vinpriserne negativt de seneste kvartaler.

Handelskrig Vininvestering Handelskrigens generaler: USAs præsident Donald Trump og Kinas præsident Xi Jinping

Mindre korrektion i Bourgogne

For andet kvartal i træk rapporterer Liv-ex om et fald i bourgognepriserne, og med et fald på 4,4 % i 2. kvartal er Bourgogne ifølge Liv-ex nede med 6,2 % i årets første seks måneder. Selvom vi i første halvår af 2019 har været vidne til et fald i bourgognepriserne, er tallet ikke noget som kan aflæses i Rare Wine Invests egne data, som indikerer et tab i Bourgogne på mindre end 2 % i 2019.

Frigivelsen af årgang 2017, en årgang med stor volumen, har formentlig medvirket til at lægge en dæmper på prisstigningerne på årgang 2015 og 2016, som var kendetegnet ved ekstremt høj kvalitet og begrænset volumen. Påvirkningen formodes at være størst for de producenter, som allerede har frigivet årgang 2017.

Der er ikke noget der indikerer at nogle vine skulle være blevet mindre attraktive end andre. I praksis er nogle vine steget, men flest er faldet. De største tab er observeret i vinene fra de næstbedste producenter, som ikke i samme grad efterspørgses som de største, og hvor hvor svækkelsen af det britiske pund lige nu gør disse vine billigere i England – i hvert fald for en tid.

Liger-Belair La Romanee, DRC La Tache og Ponsot Clos La Roche er nogle af de vine, som i dag kan købes billigt ind. Køb dem her: Ubalance giver købers marked: Invester nu med rabat

Afkastet i Bourgogne var ifølge Liv-ex data på -4,4 % i 2. kvartal 2019, men i praksis, målt på Rare Wine Invests egne data, omtrentligt -2 %.

Champagne ramt af svækket britisk pund

England er det land udenfor Frankrig hvor der drikkes mest champagne pr. indbygger, og en stor del af den internationale champagnehandel foregår i England, hvorfor en svækkelse af engelsk økonomi og det britiske pund i nogen grad reducerer efterspørgslen efter champagne. Sammenlignet med Bourgogne er mængderne i Champagne enorme og når det britiske pund falder med 4 % på et kvartal, falder prisen også på de millioner flasker champagne, der ligger i England.

Dette kvartals fald i Champagne er koncentreret om de store prestige cuvéer, herunder Krug Vintage, Dom Pérignon og Pol Roger som er faldet ca. 3,5 % mens Cristal og Salon samt de to enkeltmarkschampagner Clos d’Ambonnay og Clos du Mesnil fra Krug stagnerer.

I 1. kvartal kunne Liv-ex rapportere om en stigning i champagnepriserne på 5,5 %, og efter et 2. kvartal med et tab på 4,4 %, ligger Champagne i plus med 0,9 % for første halvår 2019. Prisfaldende relaterer sig overvejende til en række prestige cuvéer, herunder Krug.

Læs vores seneste champagneanbefaling på Krug, der i dag kan købes omtrent 4% billigere end for 4 måneder siden: 2004 Krug Vintage er ladt som Apollo 11s Saturn-raket

Krug Vintage 2004 2004 Krug Vintage - kan lige nu købes til € 177,50. Et prisfald på 3,7 % siden 1. april.

Frem og tilbage er lige langt i Bordeaux

I seneste kvartalsrapport manede vi til besindighed, og opfordrede til at man tog første kvartals stigning i Bordeaux på 3,5 % med et gran salt. Dengang skrev vi at ”en betydelig andel af bordeauxvinene på det sekundære marked, ejes af engelske selskaber og investorer, og primært handles i britiske pund”, hvorfor en del af stigningen måske relaterede sig til styrkelsen af det britiske pund i 1. kvartal.

I andet kvartal er det britiske pund blevet svækket, og GBP ligger pr. 1. juli i omtrent samme kurs som 1. januar, og derfor er sidste kvartals gevinst sat til igen, når Liv-ex i 2. kvartal 2019 rapporterer om et fald i Bordeaux på 3,3 %. Stigningen i forrige kvartal er dermed blevet udlignet af 2. kvartals fald, og afkastet i Bordeaux er de seneste to kvartaler på 0,1 %.

Bordeaux taber ifølge Liv-ex 3,3 % i 2. kvartal, svarende til forrige kvartals stigning, og Bordeaux stagnerer fortsat.

USA trækker ned i Rest-of-World

Med undtagelse af de amerikanske vine, lå priserne på de ikke-franske vine relativt stabilt i 2. kvartal hvor nogle gik op og andre ned, mens nogle af de dyreste whiskyer fortsatte med at stige i pris, herunder Macallan Lalique 65 års, som du kan læse mere om her: Ekstraordinært højt afkast til ekstraordinær investering.

Kombinationen af at amerikansk vin, udenfor USA, primært handles i England samt at USD i løbet af kvartalet blev svækket med 1,3 % ift. EUR har formentlig været medvirkende til, at de største amerikanske vine, i dette kvartal, i dette kvartal, er blevet mindre værd.

Liv-ex rapporterer om et fald i Rest-of-World på 3,6 % i 2. kvartal 2019, mens faldet i praksis nok er noget nær det halve. Whisky stagnerer.

Bliv kontaktet af RareWine Invest

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt - ganske uforpligtende naturligvis.