Markedsanalyser - 1. februar 2020

4. kvartal 2019: Vin giver stabilitet og tryghed i tumultarisk verden

Efter et kvartal med store skelsættende, udefrakommende omstændigheder er det blevet tid til at gøre status for 4. kvartal 2019 og samtidig hæve blikket og se fremad

4. kvartal 2019: Omverden set igennem vininvestorens briller

Det forgangne kvartal gav endnu engang vininvestoren anledning til at forholde sig til det globalpolitiske spil og andre uroligheder der på den korte bane har medført midlertidige udsving i vinpriserne, der sammen med udsving i valutakurser kan påvirke de rapporterede afkast fra kvartal til kvartal - mere om det længere nede i artiklen. 

Den store overskrift på 4. kvartal kan for vinpriserne passende være “status quo”, der trods usikkerhed og tumult i verden alligevel afslutter året med mindre, men dog positive afkast - for 11. år i træk vel og mærket. 

Men hvad påvirkede egentlig vinmarkedet i 4. kvartal 2019?

Få også det fulde overblik i videoen: Investeringsvin holder stand i begivenhedsrigt år - Kvartalsrapport for 4. kvartal 2019

Kvartalet var ikke andet end lige kommet i gang, da USA’s præsident Trump indførte en 25 % straftold på blandt andet fransk, spansk og engelsk vin med en alkoholprocent på mindre end 14 %. Champagne og italiensk vin blev i denne omgang skånet. 

Straftolden der trådte i kraft allerede medio oktober, blev fulgt op med yderligere 100 % straftold. Sidste del blev dog ikke til noget i 2019, men truslen var stadig reel, da 2019 blev til 2020. 

Samtidig fortsatte urolighederne i Hong Kong grundet usikkerhed om byens fremtidige tilhørsforhold. Som vi tidligere har beskrevet er Hong Kong hele Sydøstasiens vin-handelscentrum, og gate-way til Kina, hvorfor salg til Kina har været dobbelt ramt, da Kinas økonomi og generelle optimisme også har været negativt påvirket af den fortsat aktuelle handelskrig med USA. 

I kølvandet på et rekordår i 2018 og med det ustabile politiske verdensbillede i mente, har 2019, med et lille, men solidt afkast, været en belejlig demonstration af vininvesterings modstandsdygtighed overfor udefrakommende negative påvirkninger.

Pundets påvirkning

Det britiske pund har ligeledes været en faktor i 4. kvartal, og har været påvirket af usikkerheden og manglende afklaring omkring det potentielt forestående Brexit - en afklaring der blev leveret efter kvartalets afslutning.

Disse svingninger påvirker RWI-indekset, der har til formål at måle prisudviklingen på vinmarkedet, og er det nærmeste man kan komme et benchmark, som egner sig til rapportering af prisudvikling på de vine som Rare Wine Invest anbefaler.

RWI-indekset er et indeks sammensat af fire forskellige indekser fra den britiske vinbørs, Liv-ex. Liv-ex, der er verdens største vinbørs, har base i London og da hovedparten af handlerne her foregår i britiske pund, leveres data til RWI-indekset også i britiske pund. Dermed kan omregningen fra pund til euro, der er den valuta Rare Wine Invest opererer i,  i situationer hvor pundet styrkes eller svækkes, give data der vidner om enten lavere eller højere afkast, end det reelt er.

Tallene i denne rapportering fortolkes under hensyntagen til kursudsving på det britiske pund, der i 4. kvartal 2019 er steget 4,9 % (+6,4 % i 2019) overfor Euro og den danske Krone.

Afkast 2019

Kategori1. kvartal2. kvartal3. kvartal4. kvartal2019
Bordeaux3,50%-3,30%0,70%2,60%3,40%
Bourgogne-1,50%-4,40%5,20%-1,90%-2,90%
Champagne5,50%-4,40%3,10%4,70%8,90%
Rest of World2,00%-3,60%2,40%3,20%3,90%
RWI-Indeks*1,80%-4,10%3,50%1,50%2,60%
Aktier**12,80%3,00%2,60%5,70%26,00%
*Et indeks sammensat af fire Liv-ex indeks: Bordeaux 500 (10 %), Burgundy 150 (40 %), Champagne 50 (30 %) samt Rest of World 50 (20 %) rebalanceret månedligt, omregnet til EUR. **MSCI Europe net total return omregnet til EUR/DKK

De næststørste hejser flaget i Bourgogne

Ovenpå et rekordår i vinens verden i 2018 med et afkast på hele +14,5 %, særligt drevet af Bourgogne med et afkast på 33,1 %, har netop denne region taget sig en puster - velfortjent kunne man fristes til at sige. Liv-ex rapporterer om et prisfald på 1,9 % i 4. kvartal og 2,9 % for året, mens vi over en bred kam observerer både fald og stigninger der i grove træk udligner hinanden. 

Det er i dette regnestykke de absolut største vine, samt de vine fra årgang 2015 og 2016, der fortsat er tilgængelig i relativ stor volumen, som trækker ned. Til gengæld ser vi en række mindre topproducenter der hejser flaget og trækker op.

De absolutte topproducenter oplevede i 4. kvartal uvante priskorrektioner - særligt årgang 2015 og 2016, der fortsat er i markedet i stor volumen - i relativ forstand til produktionernes størrelse. Grunden til dette kan tilskrives at prisfølsomheden blandt de absolut største og mest eksklusive vine i øjeblikket er lidt større end normalt, grundet at netop de tilgængelige mængder i markedet i 4. kvartal har været lidt større end man har været vant til. 

På trods af ovenstående har Domaine Leroy i endnu et kvartal leveret prisstigninger, mens solstrålehistorierne ligeledes skulle findes blandt de mindre topproducenter, som Domaine Roumier og Domaine Emmanuel Rouget, der leverede prisstigninger på et par procent i 4. kvartal.

Er udviklingen i 4. kvartal dermed et udtryk for at man bør træde varsomt når det gælder Bourgognes absolutte topproducenter? Vi vurderer at potentialet blandt disse producenter er uændret og i øvrigt uanfægtet af enkelte kvartalers performance. Der opfordres her til at have et langsigtet perspektiv, da det er her det egentlige potentiale for alvor skal findes - uanset om det er de største eller næststørste vine. 

Priserne på de absolut største bourgognevine er steget voldsomt i de senere år, hvilket kan have været medvirkende til at vinkendere i 4. kvartal har stået overfor et uvant overudbud. 

Læs vores seneste anbefaling af netop Domaine Roumier og den største Amourouses: Roumier Amoureuses: Solide afkast og hyperbegrænset produktion

4. kvartal i Bourgogne: Amoureuses er blandt de stærkste Amoureuses fra Domaine Roumier er blandt solstrålehistorierne fra Bourgogne i 4. kvartal

2019 var de sekundære årganges år i Champagne

2019 var et sandt festfyrværkeri af 2008-frigivelser, og med Salons længe ventede frigivelse af deres årgang 2008 i årets 4. kvartal, mangler vi nu kun Krug før alle de helt store premium vintage-champagner i årgang 2008 er frigivet.

Frigivelsen af 2008 Salon, satte en helt ny standard for hvor meget Salon kan koste og medvirkede til at prisen på Salon i sekundære årgange på magnumflasker steg. Derudover tog de øvrige Salon-priser en pause ovenpå tre kvartaler med heftige prisstigninger.

På trods af de generelt set udfordrende omstændigheder på det globale vinmarked, er Champagne ikke presset på samme måde som det ses i Bourgogne. Dette er måske særligt hjulpet på vej af fritagelsen på amerikansk straftold. Derudover udgør netop Champagne kun en lille andel af det kinesiske forbrug, som har været svækket af handelskrigen med USA.

Et andet champagne-højdepunkt har været Dom Pérignon, hvor vi har observeret at ældre og sekundære årgange over en bred kam steg i pris, helt i tråd med de forudsigelser som vi tidligere på året har gjort. Således begynder prisforskellen på de sekundære årgange og årgang 2008 at være minimal. Samtidig med dette begynder vi at observere tegn på at mængderne af årgang 2008 svinder, hvilket er særdeles interessant for de investorer, der investeret i netop denne champagne. 

Årgang 2008 var også et tema, der trak overskrifter i 4. kvartal og mens Liv-ex melder om et afkast på 4,7 % på champagne i kvartalet ser vi særligt dette være tilfældet på de sekundære årgange fra eksempelvis Dom Pérignon, Salon (magnum) og Bollinger Grande Année (alm. + magnum).

Læs vores anbefaling af de sekundære årgange fra Dom Pérignon eller læs mere om 2008 Salon: Enestående Salon med monumental frigivelse: Kun 8.000 flasker årgang 2008

investering i Champagne Salon Ældre årgange af Salon viste gode takter i 4. kvartal 2019. Her ses årgang 1985

Bordeaux: Har vi et come-back til gode?

Liv-ex rapporterede stigninger på 2,6 % i 4. kvartal og 3,4 % for hele 2019. Selvom man kunne fristes til at se dette som en potentiel opblomstring, maner vi til besindighed. 

Vi forholder os fortsat kritisk over for Bordeaux, og trods hvad der kan ligne en opblomstring rapporterer Liv-ex om et afkast på blot 6,5 % over de seneste tre år, hvilket er i tråd med de observationer, som vi har gjort i de porteføljer, som indeholder bordeauxvin. Bordeaux er fortsat et område, som vi anbefaler stor varsomhed med at investere i.

Trods stor tradition for investering i vin fra Bordeaux og mange traditionelle vininvestorer fortsat fastholder regionens investeringspotentiale, er det en region hvis come-back vi har til gode. 

Fortsat italiensk eufori i Rest of World

Selvom italien måske var hovedattraktionen i Rest of World i 4. Kvartal, er også sket flere vigtige ting hvad angår whisky. 

Whisky, der i en årrække har været et særligt lukrativt investeringsaktiv med ekstremt høje afkast, synes i 4. kvartal 2019 at være bremset op. Ifølge Rare Whisky 101, verdens førende whisky-handelsplatform, har de mest eksklusive whiskyer leveret et afkast på mellem -6 %1 og +2 %2, mens det bredere marked, domineret af mindre eksklusive, men dog stadig meget eksklusive, flasker har leveret +13 %3. Port Ellen, som vi fortsat anbefaler, hører til et sted midt imellem, og har givet et afkast på 4,7 % i 4. kvartal.

Mens de amerikanske topvine leverer mindre prisstigninger, vidner 4. kvartal om øget interesse for de italienske topvine fra både Toscana og Piemonte. Disse hjulpet yderligere på vej af at være gået fri af den forhøjede amerikanske told. Faktisk kom det i 4. kvartal frem at Liv-ex-indekset, Italy 100, er underkategorien med det bedste resultat i hele 2019.

Vi har ligeledes kunnet aflæse denne interesse hvor særligt de sekundære årgange af Sassicaia har leveret solide prisstigninger i løbet af kvartalet, formentlig hjulpet godt på vej af suveræne årgang 2015 og 2016, som har sat nye standarder for, hvad Sassicaia kan koste.

Kategorien for de ikke-franske vine føres an af de italienske topvine, hvor supertoscaneren Sassicaia er kvartalets mest interessante aktiv. De absolut største whiskyer synes at være bremset op - uden at det er blevet den maveplasker som nogle har frygtet. Det brede whiskymarked viser dog, at kategorien fortsat er et interessant investeringsaktiv, og at opbremsningen i 4. kvartal er begrænset til de allerdyreste flasker.

1: Rare Whisky 101 Icon 100 Index

2: Rare Whisky 101 Apex 100 Index

3: Rare Whisky 101 Apex 1000 Index

Italiensk vin er blandt årets stærkeste Topårgangen 2016 fra Sassicaia er formentlig en af hovedårsagerne til de italienske vines stærke performance i 4. kvartal

Rare Wine Invest mener

2019 har været et tumultarisk år præget af Brexit, handelskrig, uro i Hong Kong og for at det ikke skulle være nok blev vin ramt af en amerikansk straftold i 4. kvartal. 2020 var dårligt kommet i gang, førend lettelsen over en snarlig afslutning på Brexit blev afløst af en trussel om en global pandemi, med alt hvad der til hører. Det nye årti fortsætter altså hvor det gamle slap, og disse mange udfordringer, sammen med det laveste renteniveau nogensinde, gør det blot endnu sværere at levere stabile positive afkast uden at der medfølger en væsentlig risiko. 

Vin leverede positive afkast for 11. år i træk, og ligner i højere grad end nogensinde, et solidt alternativ til de klassiske investeringer, som igen i år går en usikker fremtid i møde.

Hvis 2020 bliver et år, hvor udfordringer løses og hvor nye ikke opstår, og hvis vi i 2020 ikke bliver ramt af en uventet ”black swan”, forventer vi, at vin kommer til at levere solide afkast, men det bliver i konkurrence med de klassiske investeringer, som i de bedste år har outperformet vin.

Får vi derimod et år med øget usikkerhed eller bliver vi ramt af en større uforudset hændelse, som får negative konsekvenser for den globale økonomi, vil vininvestering få lejlighed til at demonstrere sin kriseresistens – ligesom den gjorde det under finanskrisen, hvor vin i praksis aldrig var i rigtig krise.

I praksis forventer vi, at 2020 bliver endnu et år med positivt afkast på vin, og dermed lægger sig i forlængelse af de seneste 16 år, som i snit har leveret 8,3 % i afkast.

Når alt kommer til alt, har vin holdt præcis hvad det lover, og søger man tryghed, stabilitet og stabile afkast med et langt perspektiv er vin den rigtige investering.

Bliv kontaktet af RareWine Invest

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt - ganske uforpligtende naturligvis.